Hulpverlenen met protocollen, richtlijnen en zorgplannen

Op woensdag 27 januari 1999 organiseert het Trimbos-instituut in het Planetarium Gaasperplas in Amsterdam een studiedag over het werken met protocollen, richtlijnen en zorgplannen in de geestelijke gezondheids-zorg en verslavingszorg. Protocollen, richtlijnen en zorgplannen roepen bij hulpverleners in de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg uiteenlopende reacties op. Weerstand of tegenstand bij sommigen, gretigheid bij anderen. Protocollen, richtlijnen en zorgplannen zien velen als een leidraad bij systematisch werken. Er zijn ook hulpverleners die de kat uit de boom kijken en eerst willen weten wat er onder een protocol of richtlijn wordt verstaan, of wat een zorgplan eigenlijk is. In de praktijk van de zorg maken protocollen, richtlijnen en zorgplannen steeds vaker deel uit van het kwaliteitsbeleid van instellingen. Werken met dergelijke 'instrumenten' beoogt immers niet in de laatste plaats cliënten een betere kwaliteit te garanderen.

Op deze studiedag gaan de drie plenaire lezingen in de ochtend over de vraag wat een protocol, een richtlijn en een zorgplan is. 's Middags zijn er zes parallelsessies over het werken met deze instrumenten in de praktijk. Aan het eind van de dag wordt plenair onderzocht of de deelnemers er in hun eigen praktijk beter mee uit de voeten kunnen. De dag is bedoeld voor cliënten, hulpverleners, teamleiders en kwaliteitsfunctionarissen in de GGZ en verslavingszorg. Folder en inschrijvingsformulier zijn te krijgen bij Steven Aarts, Buro Studiedagen, telefoon (030) 297 11 18. De kosten voor deze dag bedragen fl 235,--.

Steven Aarts (030) 297 11 18

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Nieuwsflitsen voorzien managers en beleidsmakers in de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van nieuwe kennis, producten en diensten. Mag vrijelijk gekopieerd worden.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg Henk Verburg, werkterrein GGZ Marcel Vergeer, actualiteit Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Het Copyright ©1998 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Studiedag hulpverlenen met protocollen en richtlijnen '
Lees ook