Studiedag kindermishandeling voor medewerkers kinderopvang


UTRECHT, 20100111 -- Op woensdag 17 maart organiseert Medilex in Utrecht de studiebijeenkomst "Kindermishandeling - beleid en praktijk in de kinderopvang". Een praktische studiedag voor leidingevenden (ochtend) en pedagogisch medewerkers (middag) in de kinderopvang.

De ochtend is bestemd voor leidinggevenden in de kinderopvang. Zij leren beleid te maken voor hun kinderdagverblijf, hoe het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) te werk gaat en krijgen uitleg over daderprofielen.

De middag is bestemd voor pedagogisch medewerkers (en leidinggevenden op de werkvloer) in de kinderopvang. Zij leren kindermishandeling te herkennen en gesprekken met ouders te voeren over vermoedens van mishandeling.

Sprekers op deze studiedag zijn:
- Jetske van den Bijtel,Stichting Kinderopvangvoorzieningen Beverwijk
- Sylvia Verhoog, vertrouwensarts AMK
- Ernst Ameling, forensisch psycholoog
- Ben Rensen, kindermishandelingdeskundige en jeugdarts GG&GD Utrecht
- Patricia Ohlsen, communicatietrainer Patan Coaching en Training
- Onder leiding van dagvoorzitter Maurice van Lieshout, voormalig eindredacteur Tijdschrift Kindermishandeling,
zelfstandig publicist jeugdzorg en jeugdbeleid

Voor meer informatie en inschrijven verwijzen wij naar de website www.medilex.nl


Deel: ' Studiedag kindermishandeling voor medewerkers kinderopvang '
Lees ook