Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting

Studiedag over intercultureel onderwijs

In het voortgezet onderwijs neemt het aantal allochtone leerlingen geleidelijk aan toe. Deze groei zal zich de komende jaren voortzetten. Naast de traditionele migrantengroepen zorgen verschillende groepen vluchtelingen voor deze gestage groei. Veel scholen hebben op de komst van deze leerlingen nauwelijks beleid ontwikkeld en hebben onvoldoende inzicht in ontwikkelingen op dit gebied. Op 25 maart wordt daarom de studiedag 'Intercultureel onderwijs: kans of bedreiging' gehouden. Deze dag is bedoeld voor bestuurders, directies, vertrouwenspersonen en mentoren/coördinatoren van onderwijsinstellingen. Informatie en inschrijving bij:
Stoco, dhr. S.A. Hoekstra, telefoon: 0548-513065.

Deel: ' Studiedag over intercultureel onderwijs '
Lees ook