Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting

Studiedag over onderwijs aan kinderen met autisme

Op 31 maart houdt het SARR Autisme-team Zuid-Holland-Zuid een studiedag over het onderwijs aan kinderen met autisme. Op deze dag worden ervaringen vanuit de praktijk gepresenteerd. Na een korte inleiding kan men kiezen uit diverse workshops. Deze behandelen de verschillen in gedrag en denken tussen kinderen met autisme en niet-autistische kinderen, wat de consequenties hiervan zijn voor het onderwijsleerproces, de didactische principes en de keuze van lesmateriaal. Leerkrachten uit diverse typen onderwijs zullen ondermeer met videobeelden een workshop geven over hun aanpak. Daarnaast is er aandacht voor medicatie, specifieke software- en trainingsprogramma's. Tot slot wordt ingegaan op de vraag hoe gedragsproblemen binnen het onderwijs te voorkomen. De bijeenkomst is bedoeld voor leerkrachten, interne begeleiders, directies, onderwijsbegeleidingsdiensten en anderen die bij het onderwijs aan kinderen met autisme zijn betrokken. Belangstellenden kunnen zich schriftelijk opgeven onder gelijktijdige overmaking van de kosten (f 195,- bij inschrijving vóór 1 maart; daarna f 220,-). Het bedrag dient te worden overgemaakt op rek.nr. 581495136 t.n.v. Stichting Postuniversitair onderwijs.
Meer informatie bij:
Congresbureau SCEM, mw. G. van Orten, tel.: 0345-576642, e-mail: scem@scem.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Studiedag over onderwijs aan kinderen met autisme '
Lees ook