Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Studiedag Schaaktraining Hogeschool Domstad Utrecht

De KNSB organiseert op zaterdag 6 november a.s. een studiedag voor trainers, docenten en jeugdleiders. Deze studiedag staat open voor iedereen die op enigerlei wijze schaaktraining geeft. Het programma luidt als volgt:
10.00 uur ontvangst van deelnemers

10.30 uur opening door H. Hamers, voorzitter KNSB presentatie stap zes van de leermethode Brunia/van Wijgerden door Cor van Wijgerden

11.20 uur richtlijnen licentiesysteem voor trainers door Eric van Breugel

12.00 uur "Het belang van trainen" door Jeroen Piket

12.30 uur lunch

13.30 uur workshop ronde 1

14.15 uur pauze

14.45 uur workshop ronde 2

16.00 uur afronding en sluiting

De kosten voor deze dag, incl. lunch, bedragen f. 35,-- p.p. Deelnemers kunnen bij aanmelding uit onderstaande onderwerpen een keuze maken voor het volgen van twee workshops:


1. Een model jeugdclub

2. Pers & publiciteit rondom de schaakvereniging
3. Internet en schaaktraining

4. Computers en schaaktraining

5. Schaaktraining in het buitenland

6. Basisprincipes van het lesgeven

7. Schoolschaken

8. Talentherkenning

9. Mentale aspecten in de schaaksport
10. Schaaktraining voor volwassenen

N.B. Bij onvoldoende belangstelling voor een bepaalde workshop wordt deze geannuleerd en wordt u ingedeeld bij die van uw eerstvolgende keuze.

Bijgaande inschrijfstrook insturen vóór 8 oktober a.s. aan Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem, waarna u een deelnamebevestiging + factuur wordt toegezonden.

Zie het originele bericht

Deel: ' Studiedag Schaaktraining Hogeschool Domstad Utrecht '
Lees ook