Rijks Universiteit Groningen


Psychosociale aspecten in de oncologie

Datum en tijd donderdag 4 februari 1999, 17.30-21.15 uur

Titel Psychosociale aspecten in de oncologie: feiten en fabels

Plaats gebouw Faculteit der Medische Wetenschappen, A. Deusinglaan 1, Groningen
Organisatie ARGO/NCG, Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. de Stichting Algemene Gezondheidszorg
Informatie mw. G.A. van Dijk, tel. (050)363 30 99, fax (050)363 73 84, e-mail g.a.van.dijk@med.rug.nl

Het besef groeit dat psychosociale aspecten het ontstaan en beloop van kanker beinvloeden. Tijdens de studiemiddag brengen verschillende sprekers de deelnemers op de hoogte van de stand van zaken. Ze doen hierbij een poging feiten en fabels van elkaar te scheiden. Sprekers en onderwerpen: dr. R. Sanderman (NCG, RUG), Persoonlijkheid en kanker: feiten en fabels; dr. B. Garssen (Helen Dowling Instituut, Rotterdam), Stress en afweermecha- nismen: determinanten van kanker?; prof.dr. T. Huppes (RUG), Persoonlijke ervaringen; mw.drs. M. Remie (Helen Dowling Instituut), Kan het beloop van kanker met psychosociale technieken worden beinvloed?; prof.dr. A.P.M. Heintz (Obstetrie en Gynaecologie, Academisch Ziekenhuis Utrecht), Verster- ken van controle van de patient over ziekte en behandeling en prof.dr. H.B.M. van de Wiel (Medische psychologie, AZG), Gelijk hebben en gelijk krijgen; de toepassing van inzichten in de behandeling en begeleiding van kankerpatienten. Tijdens een informatiemarkt maken de deelnemers kennis met methodieken die direct toepasbaar zijn. Ook kunnen ze daar van gedachten wisselen over recent wetenschappelijk onderzoek naar interventies.

Deel: ' Studiemiddag psychosociale aspecten in de oncologie '
Lees ook