BELGIAN ASSOCIATION FOR MEAT SCIENCE AND TECHNOLOGIE vzw

Traceerbaarheid een middel tot kwaliteitsgarantie van vlees en vleesproducten

Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke Auditorium Maximum

Doelstelling:

Traceerbaarheid is een actueel thema dat kadert in een integrale kwaliteitsfilosofie. Op zich is traceerbaarheid geen doel doch een middel om de consument een aantal kwaliteitsgaranties te kunnen bieden. De recente dioxinecrisis heeft de noodzaak van traceerbaarheid door de gehele voedselketen, met inbegrip van de herkomst van grondstoffen en het recycleren van afvalstoffen in deze grondstoffen op pijnlijke wijze aangetoond.

BAMST heeft als doelstelling wetenschappelijke informatie te verschaffen aan een breed publiek en beoogt aldus met deze studiedag enkele aspecten van traceerbaarheid verder uit te diepen.

Tijdens deze studiedag zullen onder meer volgende onderwerpen aan bod komen: Traceerbaarheid bij de vleeswarenfabricatie met Parmaham als praktisch voorbeeld; dierenwelzijn bij de dierlijke productie; DNA-technieken voor herkomstbepaling; telematicatoepassingen voor traceerbaarheid.

De Studiedag wordt afgesloten met een algemene discussie over de aspecten van traceerbaarheid door de vleeskolom met vertegenwoordigers van producenten, de toeleverings- en verwerkende bedrijven, de overheid en consumenten.

De organisatoren:

K. de Wasch, M. Casteels, H. de Brabander,

F. Vandendriessche

La journée d'étude sera organisée conjointement à Gembloux (en français) le 24/11/1999

Pour la version française on peut s'adresser á J. Fabry Tel. 081/61 27 39

Fax 081/61 58 68

Programma

VOORMIDDAG

Voorzitter: H. de Brabander, RUG

09:00 Onthaal, J. Lenges, Voorzitter BAMST

09:30 J. van Hoof, RUG Betekenis van authenticiteit en traceerbaarheid

10:00 R. Chizzolini, Universiteit Parma Traceability in the production of Parma ham

10:45 F. Odberg, RUG Traceerbaarheid van dierenwelzijnaspecten

11:30 Koffiepauze

11:45 L. Peelman, RUG Traceerbaarheid via DNA-technieken

12:30 Lunch in Salons Roskam

NAMIDDAG

Voorzitter: J. van Hoof, RUG

14:30 R. Geers, Kul Telematica toepassingen inzake traceerbaarheid van de dierlijke productie

15:15 ALGEMENE DISCUSSIE Omtrent traceerbaarheid door de vleeskolom met vertegenwoordigers van de producenten, toeleverings- en verwerkende bedrijven, overheid en de consumenten.

16:15 J. Van Hoof, RUG Besluiten

16:30 Einde van de studiedag

Inschrijving

Plaats

Faculteit Diergeneeskunde

Auditorium Hoogbouw

Salisburylaan 133, B-9820 Merelbeke

Wegbeschrijving

Neem op de autoweg E40 Brussel-Oostende de afrit nr. 16 Merelbeke en volg de borden DIERGENEESKUNDE

Neem op de E17 voor Gent de R4 afrit Melle/Gent Zeehaven richting Merelbeke.

Volg op de R4 de indicaties Brussel E40 (volg NIET afrit Merelbeke rechts)

Parkeer op de faculteit op de parkeerplaats voor bezoekers

Inlichtingen vooraf

K. de Wasch

tel. 09/264 74 62 - fax 09/264 74 92

E-mail Katia.DeWasch@rug.ac.be

https://myplace.to.be/BAMST

Inschrijving

Inschrijvingen vòòr 1 november

Deelnameprijs (syllabus, koffie, lunch en het boek ¿Vlees? inbegrepen) (studenten 2de cyclus, lunch en boek niet inbegrepen)

5000 BEF

6000 BEF

500 BEF (vòòr 1 november) (na 1 november) (student 2de cyclus)

Inschrijfadres:

Bamst vzw

Studiedag Traceerbaarheid

t.a.v. K. de Wasch

Groenstraat 132

B-9041 Oostakker (België)

©1999 - De Meern Nieuwe Media B.V.

Deel: ' Studiemiddag Traceerbaarheid vlees en vleesproducten '
Lees ook