Studium Generale van de Erasmus Universiteit Rotterdam presenteert: MACHT IN BEDRIJF
Een film, een voorstelling, een lezing en een diner

Di. 21 september /
16:00 - 17:30 uur /
zaal B4 Woudestein
MACHT IN BEDRIJF
Lezing

In handboeken voor strategisch management en in
organisatie-adviespraktijken lijkt het woord 'macht' een groot taboe te zijn. We spreken over posities, over netwerken, over besluitvormingsprocessen, maar over macht wordt gezwegen. Toch is een bedrijf, hoe je het ook wendt of keert, een politiek systeem en machtsdynamiek is van vitaal be-lang voor organisatorische aanpassingen en veranderingen. Wie bedrijven vanuit macht be-kijkt, stuit vooral op onmacht. De onmacht om veranderingen te stu-ren, om leiding te geven, om koers te kiezen. En de onmacht om dit toe te geven.

Prof.dr. J.J. Ramondt is verbon-den aan de Faculteit der Bedrijfs-kunde als hoogleraar Manage-ment van innovatie. Tom Blokdijk, dramaturg bij Theatergroep Hollandia, zal zijn verhaal toespitsen op het stuk De val van de goden.

[Let op! Alleen voor studenten en AIO's:
Studenten en AIO's die de lezing bijwonen, kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief naar de voorstelling De val van de goden (inclusief diner). Ook voor overige belangstellenden is er een kleine korting (zie hieronder)]

Vrij. 24 september /
19:15 uur /
Van Nellefabriek Rotterdam
DE VAL VAN DE GODEN
Voorstelling & diner
Belangstellenden kunnen na afloop van de lezing een reductiebon van f 5,- voor de voorstelling krijgen, maar zij moeten wel zelf de voorstelling reserveren.(tel. 4048110)

Do. 30 sept. t/m zo. 3 okt. /
19:30 uur /
Lantaren/Venster
THE DAMNED
(Luchino Visconti, 1969)
film
Voor degenen die de lezing op dinsdag 21 september bijwoonden, met f 2,50 korting te zien. The Damned is de film waarop het toneelstuk 'De val van de goden' is bebaseerd.
Met op donderdag 30 september een inleiding door de regisseurs van Toneelgroep Hollandia.

Studium Generale
INFORMATIE: 010-4081144

Studium Generale organiseert lezingen, discussies, optredens en cursussen; de meeste programma's vinden plaats binnen de poorten van de universiteit. De activiteiten zijn gratis toegankelijk voor studenten, medewerkers van de EUR en overige belangstellenden, tenzij anders staat aangegeven.

AANMELDING PROGRAMMA'S
Voor de lezingen die in deze email staan vermeld hoeft niet gereserveerd te worden. Voor de workshops en voorstellingen wel: zie de betreffende foldertekst.

LOCATIE PROGRAMMA'S
De programma's van september vinden plaats op het complex Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam, met uitzondering van de film 'The Damned' die vertoond wordt in Lantaren/Venster, Gouvernestraat 133.
Complex Woudestein: Burg. Oudlaan 50. Tram
7 of 9 vanaf CS (uitstappen één na laatste halte) Metro: halte Kralingse Zoom

SG HOMEPAGE
De SG Homepage biedt achtergrondinformatie bij de programma's, interessante 'links' naar andere websites en actuele debatten. Nieuw op de website is SG Campus, de virtuele ontmoetingsplaats voor studenten. Ons adres: http://www.eur.nl/studium. De SG-homepage is natuurlijk ook bereikbaar via de algemene pagina's van de EUR; vanaf de openingspagina doorklikken naar 'Nieuws en Evenementen' en vervolgens naar 'Studium Generale'.

Deel: ' Studium Generale Erasmus Universiteit Macht in bedrijf '
Lees ook