Katholieke Universiteit Brabant

zie ook:

promoties

Programma Studium Generale: Antillen nu en in de toekomst

i.s.m. 'Internationaal Studie Project Antillen' Donderdag 14 oktober

13.00 - 15.30 uur
zaal YZ1

dagvoorzitter: prof. dr. Ernst Hirsch Ballin (hoogleraar Internationaal Recht KUB)

* De koloniale erfenis
lezing door mr. Arthur Kibbelaar (Ministerie van Buitenlandse Zaken)

* Het transatlantische Koninkrijk en de alternatieven lezing door prof. dr. Gert Oostindie (hoogleraar Caraïbistiek Universiteit Leiden)

* De regionale relaties van de Nederlandse Antillen lezing door drs. Aimee Kleinmoedig (diplomate Nederlandse Antillen)

* Gigi
act opgevoerd door Paulette Smit (actrice te Amsterdam)

Na afloop van de lezingen in foyer van gebouw Y: live Antilliaanse muziek door trio Tres Hombres borrel met Antilliaanse hapjes

met dank aan Theater Cosmic, Amsterdam

Naar aanleiding van de cursus Antilliaans Recht die in het najaar van 1999 aan de rechtenfaculteit van de KUB gegeven wordt, organiseren wij een programma over de actuele situatie op de Nederlandse Antillen. Hoe heeft de autonomie die in het Statuut van 1954 werd gegarandeerd, uitgewerkt? Hebben de Antillen zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige samenleving met een eigen identiteit? In de eerste lezing zal dhr. Kibbelaar (Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken) ingaan op de erfenis van het kolonialisme: de wortels ervan zijn nog steeds aanwezig, maar niet altijd goed zichtbaar. De Antilliaanse samenleving laat momenteel een tegenstrijdig beeld zien van een vrijgevochten samenleving die tegelijkertijd vast zit in een postkoloniaal keurslijf. Dhr. Oostindie (hoogleraar Caraïbistiek) gaat vervolgens in de tweede lezing in op verschillen in dekolonisatieprocessen: dit betreft enerzijds het verschil tussen onafhankelijke en niet-soevereine landen, anderzijds de verschillende staatkundige constructies die voor de Nederlandse Antillen en Aruba bestaan. Een cruciale vraag voor de huidige Koninkrijkspartners is of het Statuut een optimale vormgeving van de relaties waarborgt, in de inmiddels zo sterk veranderde wereld, ook met het oog op de toekomst.
De laatste lezing zal gehouden worden door mevr. Kleinmoedig (diplomaat Nederlandse Antillen). Zij zal ingaan op het belang van de regionale relaties die de Nederlandse Antillen aangaan: de afgelopen 20 jaar zijn de Antillen actief geweest in het aangaan van banden met de Verenigde Staten en bijvoorbeeld Venezuela. Ook zijn de Antillen samen met andere Caraïbische eilanden partner in verscheidene organisaties die zich richten op samenwerking. In hoeverre zijn deze relaties belangrijker dan de Koninkrijksrelaties in het kader van het Statuut?

Tussen de lezingen door zal een sketch opgevoerd worden door de actrice Paulette Smit. Zij speelt de rol van een Antilliaanse vrouw in Nederland die zich niet door aanpassingsproblemen of tegenslagen "uit de weg laat ruimen". Niet gehinderd door vals gêne probeert zij zich op zeer eigen wijze een plaats te veroveren binnen de Nederlandse samenleving.

Het programma wordt afgesloten met live Antilliaanse muziek; tijdens de borrel worden er Antilliaanse hapjes geserveerd.

De programma's van Studium Generale zijn gratis en voor iedereen vrij toegankelijk, tenzij anders vermeld.

Deel: ' Studium Generale KUB Antillen nu en in de toekomst '
Lees ook