Katholieke Universiteit Brabant

zie ook
promoties

Programma Studium Generale KUB:

De Hersenen

donderdag 17 februari 13.00 - 14.30 uur zaal YZ 1


13.00 uur Lezing prof. dr. Edward de Haan, neuropsycholoog RUU
14.00 uur Demonstraties door dr. Jean Vroomen, universitair docent Functieleer, Psychologie KUB

De hersenen besturen ons handelen en denken. Wat weten we eigenlijk van dit complexe en intrigerende orgaan? De wortels van het onderzoek naar de hersenen kunnen worden teruggevoerd op de observaties van de oude Grieken. De laatste decennia heeft het wetenschappelijk onderzoek naar de hersenen een grote vlucht genomen. Mentale functies als geheugen, taal en emoties worden in kaart gebracht. Moderne technieken maken het mogelijk hersenactiviteit direct in beeld te brengen.

Neuropsycholoog Edward de Haan schetst aan de hand van de functie gezichtsherkenning de ontwikkeling van het hersenonderzoek. Eén van de bronnen daarbij vormen patiëntgeschiedenissen. Uiteindelijk komt de Haan uit bij een vraag die veel hersenonderzoekers zich momenteel stellen, namelijk de vraag naar de rol van ons bewustzijn. Zijn wij inderdaad de bewust handelende wezens die wij denken te zijn of blijken wij niet meer te zijn dan bewuste automaten?

Demonstraties
Aan de hand van experimenten en video's demonstreert Jean Vroomen hoe bepaalde hersenfuncties werken, of juist niet wanneer er sprake is van een hersenstoornis. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij iemand van wie de linker- en rechterhersenhelft gescheiden zijn? En hoe komt het dat iemand die op bewust niveau niet in staat is de emoties op het gezicht van anderen te herkennen, deze op een ander niveau toch geregistreerd blijkt te hebben? Deze en andere vragen leiden ons binnen in de fascinerende wereld van onze hersenen.

De programma's van Studium Generale zijn gratis en voor iedereen vrij

Deel: ' Studium Generale KUB De Hersenen '
Lees ook