Provincie Overijssel

Zwolle, 9 juli 1999

STUDIUM GENERALE OVER POSITIE PROVINCIE IN OVERHEIDSLAND

De provincie Overijssel organiseert op donderdag 15 juli aanstaande een Studium Generale over de positie van de provincie in overheidsland. Het thema wordt ingeleid door prof. dr. Pieter Tops. De heer Tops is als hoogleraar Bestuurskunde verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant. Na de inleiding van de heer Tops vindt een zogeheten Lagerhuisdiscussie plaats. De stellingen worden verdedigd door mevrouw Schalij van Kunst en Cultuur Overijssel en door de heren Peeters (Hogeschool Enschede), Oostenbrink (Euregio), Vruggink (Groen Links Overijssel) en Houben (burgemeester Tubbergen). Het programma zal worden opgeluisterd door het duo Miggelbrink en de Boer. Aanvang 16.00 uur. Plaats van handeling: bestuursgedeelte provinciehuis. Het Studium Generale is openbaar.

Nadere inlichtingen: Toon Schuiling, team Communicatie provincie Overijssel, telefoon (038) 425 23 12

Deel: ' Studium generale Positie provincie in overheidsland '
Lees ook