Katholieke Universiteit Brabant

promoties

Programma Studium Generale en studievereniging Peter Noll: Slachtoffers: vergeten en vergeven

donderdag 11 februari

13.00 - 15.45 uur
zaal YZ1
Voordrachten, discussie, sketches, mmv:

* Bedrijfstheater Spijker & Hamer, Nijmegen
* Marc Groenhuijsen, hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht KUB
* Hans Boutellier, Ministerie van Justitie
* Harmienke Kloeze, directeur Slachtofferhulp Midden- en West-Brabant

* Frans Willem Winkel, Sociale Psychologie VU Amsterdam

Sinds kort is in onze samenleving het besef doorgedrongen dat slachtoffers te vaak genegeerd zijn. Het strafrecht bijvoorbeeld, werd gezien als een rechtsstrijd tussen de overheid en de verdachte, en daar maakte het slachtoffer geen deel van uit.
Soms werden de belangen van het slachtoffer zelfs geschaad, bijvoorbeeld wanneer slachtoffers van zedendelicten verplicht werden bij de rechtbankzitting te verschijnen. Dat bracht een pijnlijke confrontatie met de verdachte met zich mee. Gelukkig is dit sinds kort veranderd, zoals ook op andere gebieden aandacht is ontstaan voor de positie van het slachtoffer.

In dit programma zal de positie van het slachtoffer vanuit verschillende invalshoeken belicht worden. Marc Groenhuijsen, hoogleraar strafrecht, zal laten zien dat er in feite ruime literatuur bestaat waarin al meer dan honderd jaar lang wordt aangedrongen op wetswijzigingen ten gunste van personen die door een strafbaar feit zijn getroffen. Hij zal ingaan op de vraag hoe het komt dat het slachtoffer er toch nog zo lang bekaaid van afgekomen is. Hans Boutellier redeneert als socioloog: hij wijst op de postmoderne cultuur die een vérgaande differentiatie en fragmentatie met zich mee heeft gebracht. Er is echter één bindende factor die het criminaliteitsbeleid van de overheid kan legitimeren, en dat is het slachtoffer. Dit verklaart volgens hem de recente populariteit van dit thema.
Iemand die over slachtoffers vertelt vanuit de praktijk, is Harmienke Kloeze, directeur van de regionale afdeling Slachtofferhulp. Zij stelt dat de hulp gestructureerd te werk moet gaan en zich moet richten op bepaalde momenten in het verwerkingsproces.
Frans Willem Winkel, sociaal-psycholoog, zal aangeven wat de nieuwste mode in de VS is. Hulpverleners worden daar beticht van het zelf 'produceren' van slachtoffers. De hypothese dat sommige cliënten een incest-verleden wordt 'aangepraat', werd eerder ook in ons land gelanceerd.

Men wordt in dit programma ontvangen door leden van Bedrijfstheater Spijker & Hamer. Zij zullen de verschillende voordrachten en discussies op luchtige en speelse wijze met elkaar verbinden. Het geheel zal culmineren in een muzikale Samenvatting en Conclusies'!

De programma's van Studium Generale zijn gratis en voor iedereen vrij toegankelijk, tenzij anders vermeld.

Deel: ' Studium Generale 'Slachtoffers vergeten en vergeven' '
Lees ook