Studium Generale

Serie 'Universitaire Vredesdagen Universiteit Utrecht: Lessen uit Srebrenica. Nederland en internationale vredesmissies' Het aantal militaire operaties in VN-verband is het afgelopen decennium sterk gestegen. De vredesmissies konden echter lang niet altijd op succes rekenen. De interventie in Somalië werd een mislukking, zo ook die in Ruanda. De inname door Serviërs van de 'safe area' Srebrenica in Bosnië en de daarop volgende slachtpartij onder moslimmannen staan symbool voor de toenmalige onmacht van de Verenigde Naties in Bosnië. Extra pijnlijk voor Nederland omdat Srebrenica werd 'beschermd' door Nederlandse militairen. De discussie over de doelstellingen van internationale militaire operaties is volop in beweging en heeft in de praktijk ook consequenties gehad voor bijvoorbeeld het verdere optreden van de VN in Bosnië. Dat neemt niet weg dat bij komende operaties kritische vragen gesteld kunnen worden over de doelstellingen, middelen en mogelijkheden van de missies in relatie met de situatie in het betrokken gebied. De betrokkenheid van ons land bij het drama in Srebrenica maakt de discussie over deelname van Nederland aan dergelijke operaties, en vooral de condities waaronder, bijzonder relevant. Om welke motieven gaat het, onder welke criteria, wie beslist over eventuele deelname, zijn wij bereid alle consequenties (bijvoorbeeld slachtoffers) te aanvaarden?

7 oktober Lezing 'Militaire interventie vanuit een internationaal perspectief' door drs. D.A. Leurdijk (Inst. Internationale Betrekkingen Clingendael). Co-referent: dr. T.D. Gill (Universiteit Utrecht).

14 oktober Lezing 'Stemmingen aan het thuisfront. De postmoderne samenleving en haar soldaten' door dr. J.S. van der Meulen (St. Maatschappij en Krijgsmacht). Co-referent: dr. P.P. Everts (Rijksuniversiteit Leiden). Plaats: Senaatszaal van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht om 20.00 uur. Overige series:

6 oktober Serie 'Descartes, Spinoza en Nederland in de vroege Verlichting' Lezing 'Historische inleiding' door prof. dr. Wijnand Mijnhardt (Universiteit Utrecht). Plaats: Aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht om 20.00 uur.

13 oktober Serie 'Descartes, Spinoza en Nederland in de vroege Verlichting' Lezing 'De betekenis van het cartesianisme voor de vroege Verlichting in Nederland' door dr. Han van Ruler (Katholieke Universiteit, Leuven). Plaats: Senaatszaal van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht om 20.00 uur.

15 oktober Serie 'Duurzame ontwikkeling: opbouwen of uitknijpen?' Lezing 'De universiteit en haar omgeving' en forum. Plaats: U-Raadszaal, Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8, De Uithof om 15.00 uur precies. Informatie Studium Generale: (030) 2532436 Studium Generale Homepage


Universiteit Utrecht Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572

Mediavragen per Email: UUmedia@bur.ruu.nl


Deel: ' Studium Generale Universiteit Utrecht '
Lees ook