Gemeente Blaricum


- Stuurgroep SGP-BEL stelt ambitie toekomst vast
Stuurgroep SGP-BEL stelt ambitie toekomst vast

Vorige week maandag heeft de stuurgroep van het strategisch gebiedsperspectief Blaricum, Eemnes en Laren (SGP-BEL)de ambities voor de toekomst van het gebied vastgesteld. Eerder dit jaar vonden daarover al verschillende discussieavonden plaats met maatschappelijke organisaties, burgers en raadsleden. De stuurgroep, waarin bestuurders van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en van de provincies Noord-Holland en Utrecht deelnemen, vat de toekomstvisie als volgt samen: "Onze ambitie is dat het BEL-gebied zijn onderscheidende kwaliteiten als rustig, mooi, ruim opgezet, historisch en groen woon- en leefmilieu in een steeds verder verstedelijkende omgeving behoudt en versterkt. Wij willen dat het in alle dorpen in het BEL-gebied voor inwoners van alle leeftijden mogelijk is om te wonen en te leven in een veilige en samenhangende gemeenschap."

Wonen in de toekomst
De stuurgroep realiseert zich dat in een toekomstbeeld zaken kunnen staan die in de werkelijkheid van alledag tegenstrijdig of onhaalbaar zijn. Rustig, dorps en groen blijven verhoudt zich bijvoorbeeld slecht tot het bouwen van nieuwe woningen. Op enkele plekken, zo stelt de stuurgroep voor, zullen tot 2025 toch nieuwe huizen gebouwd worden, in de Blaricummermeent en in Eemnes (niet ten oosten van de Wakkerendijk). Ook moeten meer geschikte woningen, zorgvoorzieningen en combinaties daarvan voor ouderen komen, zodat de vergrijzende bevolking niet gedwongen is in te grote huizen te blijven wonen of uit het dorp of zelfs het gebied te vertrekken. Bedrijven krijgen door aanleg van terreinen in de Blaricummermeent en Crailo, en aansluitend op het huidige terrein in Eemnes, kans om te verhuizen als ze hun plek in de dorpen ontgroeien. Aan de voorgestelde vernieuwingen worden hoge eisen gesteld: esthetisch verantwoorde inpassing van inbreidlocaties, van nieuwbouw van woningen en bedrijven.

Verkeer en vervoer
De stuurgroep wil de verkeersdrukte zo veel mogelijk bestrijden, door bijvoorbeeld aansluiting op snelwegen, vergroting van de capaciteit van de snelwegen of andere oplossingen. Daarbij hoort volgens de stuurgroep ook de aanleg van een HOV-verbinding tussen Almere en Utrecht, Hilversum, Amersfoort met een halte in het BEL-gebied. Verder is er in de ambities een pleidooi voor de gezamenlijk aanpak van de drie BEL-gemeenten om te bekijken wat er gedaan kan worden aan beperking van de verkeersdrukte en verbetering van de ontsluiting.

Natuur beschermen
Het vele, zo typerende groen in het BEL-gebied zal, na aanleg van de genoemde bouwlocaties, gehandhaafd en beschermd worden. Het gaat hierbij om zowel agrarische grond als natuurgebieden. De gewenste uitbreidingen (woningbouw, bedrijfsterreinen) moeten stapsgewijs tot stand komen, zodat ze zo geruisloos mogelijk in de bestaande structuur van het gebied ingepast kunnen worden.

Bespreking in gemeenteraden
Nu de stuurgroep toekomstvisie BEL-gebied over de ambities een besluit heeft genomen, is de beurt aan de drie gemeenteraden. Voorafgaand daaraan vinden commissievergaderingen plaats: op 4 oktober (21.30 uur) in Laren, op 15 oktober (20.30 uur) in Eemnes en op 17 oktober (20.00 uur) in Blaricum. Belangstellenden kunnen tijdens die vergadering inspreken. De integrale tekst van de strategische doelen voor het BEL-gebied is vanaf 3 oktober te vinden op de site: www.Eemnes.nl

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Yvonne Bijlsma, Eemnes, telefoon (035) 539 06 11; e-mail: bijlsma@eemnes.nl
Laura Klinkenberg, Laren, (035) 539 96 18; e-mail: laura.klinkenberg@laren.nl
Marcel Pater, Blaricum, (035) 539 95 31; e-mail: m.pater@blaricum.nl Sari Klatter, provincie Utrecht, (030) 258 20 42; e-mail: sari.klatter@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Stuurgroep SGP-BEL stelt ambitie toekomst vast '
Lees ook