Provincie Zuid-Holland

Persbericht

18-03-2003
Stuurgroep stemt in met omleiding Zevenhuizen

De stuurgroep N219 die zich bezig houdt met de aanleg van de omleiding Zevenhuizen heeft groen licht gegeven voor de verdere uitwerking en uitvoering van het plan. Een heroverweging was noodzakelijk omdat de kosten van het aanvankelijke voorstel veel te hoog werden. Diverse partijen hebben onder voorbehoud van instemming van hun achterban (extra) middelen ter beschikking gesteld.

Aanleiding voor het project is de grote verkeersdruk in de kern van Zevenhuizen en de bereikbaarheid van de bouwlocatie Nesselande. De weg verbindt de A12 en de A20 en vormt een ongewenst alternatief voor de bereikbaarheid van de Haagse en Rotterdamse regio. Bovendien levert de weg veel overlast op in het centrum van Zevenhuizen. Nu er ook een versobering is toegepast en Provinciale Staten het budget voor de nieuwe omleidingsweg met 6.3 miljoen euro hebben verhoogd heeft de stuurgroep groen licht gegeven voor de verdere uitwerking. De stuurgroep, onder leiding van gedeputeerde Rinus Houtman heeft geconstateerd dat er, voldoende zicht is op dekking en dat tot voorbereiding van de realisatie en daarna tot realisatie kan worden overgegaan. De uitvoering is voorzien in de periode 2004-2008.

Tot de werkzaamheden aan de rijksweg behoort de aanleg van een volledig nieuwe aansluiting Zevenhuizen/Waddinxveen, de opheffing van de bestaande aansluitingen Zevenhuizen en Waddinxveen, viaducten over de spoorbaan en de rijksweg voor de nieuwe N219, de aanpassing van de onderdoorgang van de Noordelijke Dwarsweg en de vervanging van het tunnel in de Bredeweg. Dit laatste werk is ook van groot belang voor het bedrijvenpark Doelwijk, de nieuwe tunnel wordt gelijk breder en hoger aangelegd.
Tot de werkzaamheden rond het spoor behoren het opheffen van vier gelijkvloerse spoorwegkruisingen, de aanleg van een tunnel onder het spoor in de Noordelijke Dwarsweg en de aanleg van een parallelweg voor de bereikbaarheid van landbouwpercelen.

Deze maatregel is onderdeel van het project `de A12 vernieuwd op weg', een bijzonder initiatief van het stadsgewest Haaglanden, Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland. Dit vernieuwende project bevordert de doorstroming op de A12 en stimuleert alternatieven voor het autogebruik.

Deel: ' Stuurgroep stemt in met omleiding Zevenhuizen '
Lees ook