Gemeente Weert


13 januari 1999
SUBCOMMISSIE OUDEREN- EN GEHANDICAPTENBELEID VAN START

In zijn vergadering van 5 januari 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders van Weert de leden van de subcommissie ouderen- en gehandicaptenbeleid benoemd. Deze nieuwe commissie vervangt het vroegere Ouderenplatform. De commissie adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die van belang zijn voor ouderen en gehandicapten in Weert. De commissie komt voor het eerst bij elkaar op donderdag 11 februari a.s.

De volgende personen zijn in de subcommissie Ouderen- en Gehandicaptenbeleid benoemd:
mw. M.E. von der Ruhren-Vinke
mw. I. van Gils
mw. M.M.E. Buys
mw. L.T. Holtkamp-van Es
dhr. J.H.F. Frissen
mw. E.M. Smits-Karthaus
mw. A.P.E. Weijers-van Gorp
dhr. P.J. Huiberts.
Voorzitter van de commissie is wethouder mw. M. Gresnigt-Raemaekers. Ambtelijk secretaris is mw. M. Swinkels.

Invulling vacatures
Op de vacatures voor externe kandidaten reageerden in totaal 24 kandidaten. Het afwegingsproces is door een selectiecommissie voorbereid. Geconstateerd werd dat vrijwel alle kandidaten over goede capaciteiten beschikken, voor wat betreft hun motivatie, beleidsmatig en bestuurlijk inzicht, onafhankelijkheid, verankering in de Weerter samenleving, ervaring met vergaderdiscipline en inzicht in de positie van een adviescommissie. Hierna is met name gekeken naar een evenwichtige verdeling van verschillende eigenschappen en achtergronden in de subcommissie. De volgende aspecten (in willekeurige volgorde) kwamen daarbij aan de orde:
- ervaringsdeskundig dan wel professioneel deskundig
- betrokken bij ouderen of bij gehandicapten of bij beide groepen
- werkend dan wel niet (betaald) werkend

- man of vrouw

- leeftijd

- nieuwe kandidaat of "oud gediende".
De leden zijn benoemd tot maart 2002. Dan vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Alle benoemde leden wonen in Weert.

Laatst gewijzigd op: 13 januari 1999

Deel: ' Subcommissie ouderen- en gehandicaptenbeleid start in Weert '
Lees ook