Gemeente Nijmegen


Natuurparkje Limos terrein

Het ministerie van Landbouw en Visserij heeft subsidie gegeven voor de aanleg van een natuurparkje op het Limosterrein. De Groengroep Limos en de gemeente Nijmegen hebben in nauw overleg een plan voor dit natuurparkje gemaakt, dat op 13 juni wordt gepresenteerd.

Sinds vorig jaar heeft de Groengroep Limos dit terrein, gelegen bij het bosje aan de Postweg en de plaats waar vroeger het hospitaal stond, in beheer. Uitgangspunt van het plan zijn de aanwezige planten en dieren op het terrein. Zo worden bijvoorbeeld de bunkers die al door vleermuizen gebruikt, geschikt gemaakt als winterverblijf. Verder zullen de overgangen tussen bos en open terrein aangepast worden waardoor kruiden kunnen groeien die vlinders en insecten aantrekken. Ook vogels en kleine zoogdieren zullen hiervan profiteren. Door de aanleg van enkele paden en het plaatsen van een aantal banken en misschien enige kunstobjecten ontstaat een aantrekkelijke wandelroute. Op het avonturenpad leren kinderen om te gaan met elementen die in de natuur voorkomen. Het natuurparkje op het kazerneterrein zal straks, bij de ontwikkeling van het totale Limosterrein, deel uitmaken van het Limospark.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn om 20.00 uur welkom in de voormalige officiersmes op het kazerneterrein (ingang Postweg).

Deel: ' Subsdie natuurparkje Limos terrein Nijmegen '
Lees ook