Gemeente Groningen

22
MEI
12.13

Nieuws

woensdag 22 mei 2002

Subsdie voor aangepaste woningen in Gravenburg

Vier nieuwe woningen in de wijk Gravenburg worden geschikt gemaakt voor gehandicapten. Het college van B&W heeft daarvoor 80.000 euro subsidie beschikbaar gesteld uit het Fonds Stimuleringsbijdrage Woningaanpassing Gehandicapten. Wethouder Paas noemt het ontwerp voor de woningen origineel, vernieuwend en besparend.

De Heymansstichting deed ook een subsidieaanvraag voor de inleunwoningen in het Hoornse Heem. De bewoners wilden bij de oude hoofdingang graag deuren die automatisch open gaan. Deze aanvraag wees het college af. Het jaarverslag van de commissie die adviseert over waar het geld van het Fonds Stimuleringsbijdrage Woningaanpassing Gehandicapten naar toe gaan, is door het college vastgesteld.

Zoekwoorden:

Deel: ' Subsdie voor aangepaste woningen in Gravenburg, Groningen '
Lees ook