Gemeente Borsele


Subsidie-aanvragen 2000

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele nodigt verenigingen en instellingen in haar gemeente uit hun subsidie-aanvraag voor 2000 in te dienen.

Wij willen u er op wijzen dat de subsidie-aanvraag vóór 1 april 1999 moet zijn ingeleverd. Ontheffing van deze indieningsdatum kan uitsluitend worden verleend op een gemotiveerd verzoek tot uitstel dat gezonden dient te worden aan het college van burgemeester en wethouders.

De subsidieverzoeken moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele, ter attentie van afdeling Welzijn, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

Voor subsidieformulieren en nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw A. Scholten van genoemde afdeling, telefoonnummer 0113-561730, toestel 325.

Deel: ' Subsidie-aanvragen 2000 Gemeente Borsele '
Lees ook