Gemeente Den Haag14 maart 2000

370.000 voor activiteiten Haagse vestiging van Universiteit Leiden

Met financiële steun van de gemeente zal de Haagse vestiging van de Universiteit Leiden komend studiejaar opnieuw een groot aantal cursussen en andere activiteiten aanbieden, speciaal gericht op Haagse doelgroepen. Als bijdrage aan de voorbereidingskosten en huisvestingskosten wil het college van b&w in eerste instantie een bedrag van 370.000,- beschikbaar stellen. Volgens wethouder P. Heijnen van o.a. Onderwijs is de komst van de vorig jaar geopende Haagse vestiging van de Universiteit Leiden nu al een bijzonder succesvol initiatief gebleken: "Veel verschillende Haagse doelgroepen profiteren van het gevarieerde aanbod van de Haagse vestiging, die bovendien ook bijdraagt aan de profilering van Den Haag als studiestad".

De bijdrage van 370.000,- wordt o.a. ingezet voor:
* het verzorgen van een uitgebreider cursuspakket hoger onderwijs voor Haagse ouderen in samenwerking met de Haagse Hogeschool;
* korte academische cursussen over actuele thema's voor Haagse doelgroepen;

* examentraining voor Haagse eindexamenkandidaten havo/vwo;
* opleidingen en cursussen op het gebied van bestuurskunde, (internationaal) recht en Europese studies voor functionarissen van in Den Haag gevestigde instellingen en organisaties, zoals bachelors- en mastersopleidingen voor 'European Lawyer', 'International Criminal Law' en 'European Integration Studies'.
Over het verlenen van een gemeentelijke bijdrage aan een aantal andere initiatieven van de Haagse vestiging van de Universiteit Leiden wordt over enkele maanden besloten.

De gemeentelijke bijdragen vloeien voort uit een overeenkomst die de gemeente in maart 1999 met de Universiteit Leiden voor vijf jaar heeft gesloten. De gemeente zegde daarbij financiële steun toe om de Haagse vestiging van de universiteit op de been te helpen. Sinds september vorig jaar wordt in Den Haag reeds een deel van bovengenoemde cursussen aangeboden, evenals een groot aantal andere activiteiten waarvoor de belangstelling groot blijkt te zijn.

Deel: ' Subsidie activiteiten Haagse vestiging Universiteit Leiden '
Lees ook