Provincie Limburg

Fl. 125.000 voor project arbeidsintegratie visueel gehandicapten


52/99

Maastricht, 30 maart 1999

FL 125.000 VOOR PROJECT ARBEIDSINTEGRATIE VISUEEL GEHANDICAPTEN

Het project Start Kans Entree ontvangt voor arbeidsintegratie van visueel gehandicapten een provinciale subsidie van f 125.000,-. Het project is gericht op de arbeidstoeleiding en jobcoaching van visueel gehandicapten in Limburg. Het project sluit goed aan op het provinciaal beleid, gericht op maatschappelijke integratie van gehandicapten.

Start stichting Kans heeft samen met de Robert Coppes Stichting te Vught (een landelijke organisatie die wonen, verzorging en begeleiding biedt aan visueel gehandicapten) het projectplan ontwikkeld voor Limburg. In het plan wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid die beide organisaties inbrengen. De Robert Coppes Stichting heeft de afgelopen jaren samen met het Provinciaal Steunpunt Werkgelegenheid (PSW) het project Entree ontwikkeld: een intensieve methode van begeleiding van visueel gehandicapten naar een passende werkplek. Dat project werd mogelijk gemaakt door subsidies van de provincie Noord-Brabant, GAK-Nederland, de gemeente Vught en het Europees Sociaal Fonds en is succesvol verlopen; 25 personen met een visuele handicap hebben een passende werkplek gevonden.

Start Kans is een landelijke organisatie (onderdeel van Start) die als doelstelling heeft om de werkzoekenden met een arbeidshandicap én een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar arbeid. Zij werkt in Limburg vanuit twee vestigingen: Maastricht en Venlo. Start Kans heeft veel ervaring met het begeleiden van werknemers op de werkvloer met een jobcoach, onder andere via de methode van supported employment.

Start Kans koppelt de ervaringen van het project Entree aan de methode van supported employment en werkt op die wijze voor Limburg de methodiek voor toeleiding en begeleiding van visueel gehandicapten naar de arbeidsmarkt verder uit in het project Start Kans Entree. Bij de opzet en uitwerking hiervan is bovendien nauw samengewerkt met Theofaan te Sittard, de regionale Limburgse instelling voor dienstverlening aan en revalidatie van mensen met een visuele handicap.
Door Start Kans wordt meteen de hele provincie bediend, zodat alle visueel gehandicapten die behoefte hebben aan begeleiding, de gelegenheid krijgen om van de gespecialiseerde diensten gebruik te maken.

Deel: ' Subsidie arbeidsintegratie visueel gehandicapten Limburg '
Lees ook