Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-065
DATUM: 4 mei 1999

Provinciale bijdrage voor "Arbeidsmarktonderzoek Agrarische Sector Flevoland"

Het college van Gedeputeerde Staten stelt fl. 20.000,- beschikbaar voor het "Arbeidsmarktonderzoek Agrarische Sector Flevoland". Dit onderzoek is een initiatief van het Regionaal Sociaal Overleg Agrarische Projecten Friesland- Flevoland en de Stichting Agrarische projecten Friesland- Flevoland. De doelstellingen van het onderzoek zijn het verkrijgen van inzicht in de vraag naar arbeidskrachten in de agrarische sector en de omvang van deze vraag. Daarnaast wil men weten welke scholingsbehoeften er zijn en wat het imago is van de agrarische sector. De provinciale bijdrage is in de vorm van een garantstelling en wordt besproken in de commissie Economische Zaken, Landbouw, Personeel en Organisatie, Onderwijs op 19 mei 1999. De agrarische sector wordt geconfronteerd met ingrijpende veranderingen, zoals uitbreiding van de glastuinbouw, intensivering van de akkerbouw, biologische landbouw, en sterk toenemende activiteiten in de hovenierssector. Daarnaast is de vraag naar personeel groter dan het aanbod. Tijdelijk werk, nieuwe en bestaande functies kunnen steeds moeilijker ingevuld worden. Het Regionaal Sociaal Overleg Agrarische Projecten Friesland-Flevoland en de Stichting Agrarische projecten willen onderzoeken hoe de agrarische sector zich het beste kan voorbereiden op de veranderingen. De uitkomsten van het onderzoek moeten leiden naar concrete aanbevelingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Berghuis en begeleid door een commissie met daarin vertegenwoordigers van het Regionaal Sociaal Overleg Agrarische Sectoren, GUO (uitvoeringsinstelling sociale zekerheid), Arbeidsvoorziening Flevoland en de provincie. De kosten van de uitvoering bedragen fl. 97.702,-.

Deel: ' Subsidie Arbeidsmarktonderzoek Agrarische Sector Flevoland '
Lees ook