Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 05/01/00

Subsidie buurtfestiviteiten

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen uit een wijk elkaar kennen. Daarom subsidieert zij buurtfeesten. U kunt subsidie voor zo'n feest aanvragen. Daarvoor gelden de volgende regels.

In totaal heeft de gemeente een bedrag van 10.000,- op jaarbasis beschikbaar voor de subsidiering van buurtfeesten. Wanneer dit bedrag in enig jaar volledig aangewend is, zal de gemeente de rest van het jaar geen buurtfeesten meer subsidiëren. De gemeente handelt volgens het principe die het eerst komt, die het eerst maalt. Het jaar volgend op dit jaar zullen pas weer nieuwe aanvragen in behandeling genomen worden.

Hoogte subsidie
Aan nieuwe initiatieven kent het college een bedrag van 300,- toe. Voor de voortzetting
van eerdere initiatieven kent het college 150,- toe, tot een maximum van drie jaar.
De activiteiten dienen minimaal betrekking te hebben op de bewoners van een gehele
straat. Per buurt kan het college per jaar meerdere subsidies toekennen, mits deze subsidie
bestemd is voor een deel van de buurt, waar dat jaar nog geen subsidie aan toegekend is.

Procedure aanvraag
U dient de subsidie voordat de festiviteit plaatsvindt, via het aanvraagformulier subsidiering buurtfestiviteiten in Houten, aan te vragen. De afdeling Welzijn behandelt deze aanvragen. Het aanvraagformulier kunt u opvragen bij de balie Samenleving (dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, telefoonnummer: 639 28 25). Controle vindt steekproefsgewijs plaats. De aanvragers van subsidie dienen na afloop van de festiviteit een (kort) verslagformulier in te vullen en aan de gemeente sturen.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 2000 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Subsidie buurtfestiviteiten Houten '
Lees ook