CMG


CMG, Océ en TU Delft ontvangen subsidie voor het ontwerpen van nieuwe ontwikkelmethodes voor embedded software

Amstelveen, 11 juli 2002 - SENTER , het agentschap van het Ministerie van Economische Zaken dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van subsidieregelingen, heeft een subsidiebedrag van bijna EUR 1,4 miljoen toegekend aan drie Nederlandse partijen die deelnemen aan een Europees samenwerkingsproject voor het ontwerpen van nieuwe embedded software ontwikkelmethoden. CMG, Océ en de Technische Universiteit Delft ontvangen deze subsidie voor hun bijdrage aan het project 'MOOSE', dat beoogt de ontwikkeling van embedded software te verbeteren en te optimaliseren. Naast CMG, Océ en de TU Delft nemen vanuit Nederland tevens ASML en Philips deel aan het Nederlandse deel van dit Europese project. Het gehele MOOSE-project vertegenwoordigt een investering van meer dan EUR 20 miljoen.

Het MOOSE-project - officieel getiteld: 'Software Engineering Methodologies for Embedded Systems' - is gericht op het ontwerpen van nieuwe ontwikkelmethoden waarin de verschillende onderdelen van embedded softwareprojecten optimaal geïntegreerd en gecoördineerd worden. Het project maakt deel uit van het ITEA-programma (Information Technology for European Advancement), waarmee het belang voor Europa wordt onderstreept. ITEA maakt deel uit van Eureka, een innovatieprogramma ter versterking en ondersteuning van marktgeoriënteerde Europese industriële R&D. Naar verwachting zal met het MOOSE-project meer dan 100 manjaren werk gemoeid zijn.

De rol van embedded software - toegepast in bijvoorbeeld mobiele telefoons, printsystemen, huishoudelijke apparatuur, medische apparatuur, chipproductiesystemen, consumentenelektronica, etc. - is de afgelopen jaren sterk toegenomen en zal ook de komende jaren sterk blijven groeien. Het gebrek aan voldoende specialisten op dit gebied, de hoge ontwikkelkosten en de vaak uiterst korte time-to-market maken het echter moeilijk om met behulp van de huidige methoden aan alle eisen te voldoen.

Zo wordt het door specifieke methoden, standaarden en tools te definiëren bijvoorbeeld gemakkelijker om de verschillende ontwikkelfasen op elkaar aan te laten sluiten en kan daarmee de productiviteit van ontwikkelaars sterk worden verhoogd. In de algemene software-industrie worden dergelijke standaardmethoden al gehanteerd, maar deze zijn nog niet voldoende afgestemd op de hoge eisen van de embedded software-industrie.

"Goede standaardmethoden voor de ontwikkeling van embedded software zullen er toe leiden dat product- en projectdoelstellingen beter en tegen lagere kosten gerealiseerd kunnen worden," zegt dr. ir. Rini van Solingen, Principal Consultant bij CMG. "Het project is zodanig opgezet dat de beschikbare kennis en behoeften op het gebied van embedded softwaretechnologieën worden geïnventariseerd en opgeslagen, en tevens toepasbaar worden gemaakt voor meerdere bedrijven. Dit zal de concurrentiepositie van Europese bedrijven verbeteren en zal een extra impuls geven aan de Europese embedded software-industrie."

In het kader van het MOOSE-project zal een gespecialiseerd raamwerk worden ontwikkeld waarin alle activiteiten op het gebied van requirements engineering, architectuuranalyse en -ontwerp, implementatie en test-, product- en procesverbeteringen worden gedefinieerd. Het is voor het eerst dat een dergelijk initiatief wordt opgezet voor de volledige integratie van de verschillende fasen van embedded softwareontwikkeling.

Het MOOSE-project is in maart 2002 van start gegaan en zal lopen tot het voorjaar van 2004. Het project maakt deel uit van een internationaal samenwerkingsverband, dat tevens partners in Finland (Nokia, VTT, de Universiteit van Oulu en Solid) en Spanje (Datapixel, ESI, SQS en TeamArteche) telt.

CMG
CMG, opgericht in 1964, werkt binnen langetermijnrelaties nauw samen met haar klanten om voor hen succes te genereren. CMG is een wereldwijde ICT-leverancier en levert diensten op het gebied van Mobile Business, Advanced Security, Business Process Outsourcing en Advanced Payroll Solutions. De combinatie van deze expertises zorgt voor een aantrekkelijke propositie voor ondernemingen die het mobiele kanaal willen toevoegen aan hun operaties en marketingstrategieën. CMG bevindt zich in het hart van de bedrijfskritische activiteiten van haar klanten en combineert daarbij branchekennis, technische expertise en praktijkgerichte innovatie. Met ongeveer 13.000 werknemers implementeert en ondersteunt CMG applicaties voor klanten wereldwijd, vanuit vestigingen in meer dan 20 landen. Het bedrijf is genoteerd aan de effectenbeurzen van Londen en Amsterdam. Voor meer informatie zie www.cmg.com.

Deel: ' Subsidie CMG, Océ en TU Delft voor nieuwe ontwikkelmethodes embedded.. '
Lees ook