Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-092
DATUM: 30 juni 1999

Subsidie Leader-11 voor distributiepunt biologisch geteelde groenten

Op advies van de stuurgroep LEADER-?? stelt het College van Gedeputeerde Staten een subsidie van 102.000,-- beschikbaar aan een distributiepunt voor biologisch geteelde groenten. Binnen het LEADER-?? programma is de vermindering van de kwetsbaarheid van de agrarische sector een belangrijke prioriteit. Dit kan onder andere bereikt worden door het versterken van de biologische landbouw in Flevoland. Het op te zetten distributiepunt voor biologisch geteelde groenten in Biddinghuizen wordt op het erf van Maatschap van Woerden geplaatst en past precies in deze prioriteit. De Maatschap wil met het bouwen van dit distributiepunt de telers in de omgeving de ruimte bieden voor opslag en distributie van de in de buurt geteelde biologische producten. De biologische boeren uit de omgeving kunnen hun producten op het bedrijf van de maatschap aanleveren. De Maatschap verzorgt dan verder de distributie van deze producten. De aan- en afvoer wordt centraal op het bedrijf van de Maatschap geregeld. Dit werkt tijdsbesparend waardoor er efficiënter gewerkt kan worden. De coöperatie Nautilus ondersteunt deze plannen. Inmiddels hebben 6 biologische boeren hun medewerking toegezegd. LEADER-?? is een Europees programma dat projecten met een kleinschalig innovatief karakter ondersteunt. Activiteiten die gericht zijn op plattelandsvernieuwing, zoals de genoemde verlaging van de kwetsbaarheid van de agrarische sector,bevorderen van de sector recreatie & toerisme, verhoging van de leefbaarheid van de kleine kernen en het uitbreiden van MKB activiteiten kunnen voor een LEADER- bijdrage in aanmerking komen.

Deel: ' Subsidie distributie biologisch geteelde groenten Flevoland '
Lees ook