provincie friesland

persberichten

f. 32.500,- voor het ferdinand domela nieuwenhuis museum

op 27 juni van dit jaar, wordt in heerenveen het ferdinand domela nieuwenhuis museum geopend. het museum zal deel uitmaken van het nieuwe cultuurcentrum 'heerenveense school'

aan gedeputeerde staten van fryslbn is een bijdrage gevraagd voor het nieuwe museum. gs willen aan de statencommissie welzijnszaken en aan provinciale staten voorstellen om een bijdrage van f 32.500,- voor de investeringskosten te geven. het bedrag wil gs betalen uit de incidentele budgetruimte 1999 (een 'algemene reserve-pot').

gedeputeerde staten willen onder andere een bijdrage beschikbaar stellen voor het museum omdat ferdinand domela nieuwenhuis een stuk friese sociale geschiedenis vertegenwoordigt.

de vergadering van de statencommissie is 9 juni; voor provinciale staten wordt het voor de vergadering van 7 juli op de agenda gezet.

museum
het ferdinand domela nieuwenhuis museum zal uit drie onderdelen bestaan. in de studiekamer staat nieuwenhuis als prive-persoon centraal. in de tweede ruimte, wordt een vergaderzaal ingericht, waar bezoekers onder andere naar toespraken van nieuwenhuis kunnen luisteren. een derde zaal wordt ingericht als de oude herberg in terwispel, waar in het begin van deze eeuw de stakende veenarbeiders elkaar troffen. in deze ruimte is onder andere een video over nieuwenhuis te zien.

Deel: ' Subsidie Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum Heerenveen '
Lees ook