Provincie Friesland

Persberichten

F. 25.000,- voor 'Ecologische voetafdruk'

Gedeputeerde Staten hebben vandaag aan het project Ecologische voetafdruk een bijdrage van 25.000,- toegekend. Dit project houdt het maken van een educatief computerprogramma (op diskette) in, waarmee de eigen milieubelasting bepaald kan worden. Oftewel: hoe milieubelastend ben ik als individu? Maar ook: hoe kan ik die belasting verminderen? Bij het uitrekenen van de milieubelasting wordt gekeken naar bijvoorbeeld het wonen (energieverbruik, isolatie), vervoer (af te leggen afstanden, vervoermiddel) en de consumptie (verpakkingen, afval).

Gedeputeerde Staten zien de Ecologische voetafdruk als een kans om de Friese burger bewuster te maken van de eigen invloed op het milieu. Om daarbij met name de Friese jeugd te bereiken, is aan de provinciale bijdrage de voorwaarde gesteld, dat de software gratis ter beschikking gesteld moet worden aan de Friese scholen.

De bijdrage is aangevraagd door het van Hall Instituut en de Stichting Agenda 21.

Zoekwoorden:

Deel: ' Subsidie Friesland voor project Ecologische voetafdruk '
Lees ook