Provincie Utrecht

Persbericht
999554400

Amersfoort en Woudenberg krijgen subsidie voor huisvesting jongeren en mensen met functiebeperking

De provincie Utrecht deelt 79.200 gulden subsidie toe aan Amersfoort voor 24 sociale huurwoningen in Bloemweg/Vlasakker en 127.200 gulden aan Woudenberg, voor 22 sociale huurwoningen aan de Laan van Blotenberg en 29 sociale huurwoningen plus 22 goedkope koopwoningen in de locatie Het Zeeland. De woningen zijn vooral bedoeld voor jongeren en mensen met een functiebeperking. De subsidie-toekenning is conform het voorstel van het gewest Eemland zelf.

De provincie kent de gelden toe in haar rol van Budgethouder Locatiegebonden Subsidies (BLS), een subsidie van VROM. De provincie verdeelt dit geld in de 7 gemeenten in het stadsgewest Amersfoort. De Locatiegebonden subsidie is bedoeld om woningbouw op complexe stedelijke locaties te bevorderen. Basis hiervoor is het VINEX-ontwikkelingscontract uit 1994, waarin is afgesproken 12.700 woningen te realiseren tussen 1995 en 2005, waarvan 7.000 woningen vóór 2000. Totaal is een bedrag beschikbaar van 19 miljoen gulden. Voor de periode 2000-2005 is binnenstedelijk nog f 1,5 miljoen gulden beschikbaar voor ongeveer 450 woningen en voor Vathorst nog 7 miljoen gulden. Door de bouwstop in Vathorst loopt de realisering van woningen achter; daarom wordt pas volgend jaar de subsidie voor deze locatie aangevraagd.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Marja van Buuren, 030 - 258 3207 of per e-mail:
Marja.van.buuren@provincie-utrecht.nl .

Deel: ' Subsidie huisvesting jongeren Amersfoort en Woudenberg '
Lees ook