Provincie Noord-Holland

GS: 25.000,- voor gelegenheidsprijs Europees Jaar mensen met een handicap
Haarlem, 4 februari 2003 - Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten in het kader van het Europees jaar van de gehandicapten, eenmalig de prijs "De gewoonste zaak" in te stellen voor een bedrag van 25.000,-. Het doel van deze prijs is om organisaties en instellingen te stimuleren zich in te zetten voor de integratie van mensen met een handicap.

Onder voorzitterschap van mr. H.C. J. L. Borghouts, Commissaris van de Koningin, wordt een jury ingesteld. Burgers met een handicap zullen de prijswinnaar voordragen. De winnaar dient het prijzengeld te besteden aan de bevordering van integratie en/of volwaardig burgerschap van mensen met een handicap. De prijs zal in november van dit jaar uitgereikt worden.

Het jaar 2003 is uitgeroepen tot het Europees jaar van mensen met een handicap. Leidende gedachte van het provinciaal (zorg) beleid voor mensen met een handicap is "gewoon wat kan, speciaal wat moet". In de vorm van een publiekscampagne zal het volwaardig burgerschap van mensen met een handicap onder de aandacht worden gebracht. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat de Provincie op de burger is betrokken, en daarmee ook op burgers met een handicap. Naast aandacht voor mensen met een handicap in 2003 wordt beoogd om enkele initiatieven te ontplooien, waarvan de uitwerking ook ná het Europees jaar van mensen met een handicap effect zal hebben. Naast externe projecten zullen ook interne projecten worden geïnitieerd. De Nederlandse invulling van "mensen met een handicap" betreft burgers met lichamelijke en verstandelijke beperkingen, zichtbare en onzichtbare beperkingen, chronisch zieken en mensen met een psychische/psychiatrische beperking.

Inlichtingen: Chistien Sepers, tel. (023) 514 34 62 Inlichtingen voor de pers: Marieke Ottevanger, tel (023) 514 40 07

Marieke Ottevanger 4-2-2003 15:01:00

Zoekwoorden:

Deel: ' Subsidie N-H gelegenheidsprijs Europees Jaar mensen met een handicap '
Lees ook