Provincie Noord-Holland


5 maart 1999
Eilanden Het Wijde Blik

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten maximaal 760.000,= beschikbaar te stellen voor de inrichting en renovatie van de eilanden in Het Wijde Blik.
Het Wijde Blik is een voormalige zandwinplas in het zuidelijk deel van de Vechtstreek. Aan de oostzijde van deze plas liggen 6 kunstmatige eilanden die eigendom zijn van de provincie Noord-Holland. De eilanden hebben een beschermende functie voor de erachter gelegen rietkragen en legakkers en worden ook voor recreatieve doeleinden gebruikt.

De eilanden verkeren in slechte staat van onderhoud. De renovatie en inrichting van de eilanden behelst het herstellen van de oeververdediging en de aanleg van 75 ligplaatsen voor de recreatievaart. Dit betekent een sterke verbetering van de recreatieve mogelijkheden in Het Wijde Blik.
In overleg met de gemeente 's-Graveland, de Vereniging Natuurmonumenten en de Vereniging Watersportbedrijven Kortenhoef zijn de kosten van de investeringen, het dagelijks beheer en onderhoud en het groot onderhoud in beeld gebracht. Onder voorbehoud dat derden ook bijdragen aan de bekostiging van het plan zal de provincie 45% van de investeringskosten betalen.

De uitvoering kan beginnen als er duidelijkheid is over de bijdragen van de andere partijen.
De Statencommissie Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie zal op
11 maart 1999 advies uitbrengen over dit besluit. Daarna zal Gedeputeerde Staten een definitief besluit nemen.

Inlichtingen: Leo Maarse, tel. (023) 514 30 72

Deel: ' Subsidie Noord-Holland voor eilanden Het Wijde Blik '
Lees ook