Provincie Utrecht


Persbericht
22 juni 1999

SUBSIDIE VOOR ACHT HECTARE EXTRA NATUURT

De provincie Utrecht verleent een subsidie van vier ton aan het Utrechts Landschap, als bijdrage voor de aankoop van ca. 8 ha landbouwgrond, die worden omgezet in natuur. Het stuk grond ligt in de gemeente Driebergen Rijssenburg. De nu nog agrarische percelen zijn aardkundig waardevol gebied en als kerngebied opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur. Ze liggen in een landgoederenzône met vochtige loofbossen, plaatselijk elzenrijk essen iepenbos, wilgengrond en elzenbroekbos. Het geheel ligt in het overgangsgebied tussen zand en rivierkleigronden. Voor informatie: mevr. Marja van Buuren,actueel@prvutr.nl 030 - 258 32 07)

Terug

Zoekwoorden:

Deel: ' Subsidie provincie Utrecht voor acht hectare extra natuur '
Lees ook