Provincie Flevoland

Subsidie voor restauratie van rijksmonument Oud Kraggenburg

Zowel het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordoostpolder als het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland wil maximaal 200.000 gulden beschikbaar stellen voor de restauratie van het rijksmonument Oud Kraggenburg. Dankzij deze bijdragen, aangevuld door een rijkssubsidie en een eigen bijdrage van de eigenaar van Oud Kraggenburg, kan het monument de hoognodige restauratie ondergaan.

Oud Kraggenburg is een uniek monument, aangelegd omstreeks 1845-1850. Het monument bestaat uit een op een terp gelegen lichtwachterswoning, een lichtbaken en een vluchthaven met dam. Het is bijzonder dat indertijd kraggen zijn gebruikt als fundering voor de dam. Kraggen is de regionale benaming voor matten van dichte beplanting, bestaande uit krabbescheer. Deze plant groeide in veenplassen in Noord-West-Overijssel. In deze plassen werden de kraggen op maat gesneden en per boot naar de in aanleg zijnde dam gesleept.

Het rijksmonument Oud Kraggenburg is al lange tijd in slechte bouwkundige staat. De huidige eigenaar wil graag restaureren met behulp van de bestaande subsidiemogelijkheden bij de overheden. De restauratiewerkzaamheden betreffen met name de lichtwachterswoning, de vuurtoren en de loopbrug. Verder worden de strekdam, het talud en de bestratingen hersteld. Ook zal een nieuwe entree aan de woning worden toegevoegd.

De gemeenteraad van Noordoostpolder en Provinciale Staten van Flevoland behandelen het subsidieverzoek voor de restauratie van Oud Kraggenburg in hun vergaderingen van respectievelijk 27 september en 4 oktober aanstaande.

datum 22-08-01 Nummer 2001-079

Deel: ' Subsidie restauratie rijksmonument Oud Kraggenburg Flevoland '
Lees ook