Provincie Limburg

Provinciaal subsidie stads- en dorpsvernieuwing voor Venray, Meijel en Tegelen


79/99

Maastricht, 26 mei 1999

PROVINCIAAL SUBSIDIE STADS-EN DORPSVERNIEUWING
VOOR VENRAY, MEIJEL EN TEGELEN

Gedeputeerde Staten hebben aan de gemeenten Venray, Meijel en Tegelen subsidies verleend uit het provinciale Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds.
Venray krijgt f 1.345.000,- voor het project Interven, Meijel f 225.000,- voor het saneringsproject Aen de Mortel en Tegelen f 325.000,- voor de verplaatsing van autoschadebedrijf Canjels.

Doel van Venrayse project is het creëren van een hoogwaardig en aantrekkelijk woonmilieu waarbij de bestaande groene waarden, met name bestaande uit monumentale bomen, zoveel mogelijk worden behouden en leidraad zijn voor de ontwikkeling van een goede groenstructuur in het gebied. Het gebied, dat de stedenbouwkundige structuur van Venray moet gaan versterken, moet een fraaie entree gaan vormen voor het centrum. Het is de bedoeling binnen het exploitatiegebied 100 woningen te realiseren. Door compact bouwen en door de bouw van een appartementencomplex langs de Leunseweg zal deze relatief hoge dichtheid niet ten koste gaan van het groen. De stedenbouwkundige plannen laten ook een verbetering zien van de interne verkeersstructuur. Zo wordt de ontsluiting van het woongebied grenzend aan de zuidkant van het Interven-terrein meegenomen in de plannen. Ook de kruising van de St. Antoniusstraat met de Paterslaan en de parkeerproblematiek op laatstgenoemde laan worden verbeterd.

Het in Tegelen te verplaatsen bedrijf grenst aan bestaande woningbouw. De sanering van deze bedrijfslocatie is uit ruimtelijk- en milieu-oogpunt zeer wenselijk. Na de verplaatsing van het autoschadebedrijf ontstaat een geschikte inbreidingslocatie voor woningbouw.

Aan Meijel is f 225.000,- toegezegd voor het saneringsproject "Aen de Mortel". Hier worden schoolgebouwen gesloopt. Op het vrijkomende terrein wordt woningbouw geprojecteerd in samenhang met een ruime groene aanleg.

Deel: ' Subsidie stadsvernieuwing voor Venray, Meijel en Tegelen '
Lees ook