Gemeente Soest

Berichten n.a.v. B&W-besluiten d.d. 18 maart 2003

Subsidie St. Vluchtelingenwerk
Er wordt een subsidie verstrekt van EUR 3.140,- aan St. Vluchtelingenwerk/Opvang Nieuwkomers. Het subsidiebedrag wordt gebruikt voor de uitvoering van een communicatieproject. Met dit project wordt onder andere beoogd een groter draagvlak voor de opvang van vluchtelingen en allochtonen in het algemeen te creëren.

Kapvergunning buurtpark Koningsweg
Ten behoeve van de aanleg van het buurtpark Koningsweg in Soest is vergunning verleend voor het kappen van 24 bomen en verplanten van 6 bomen, met herplantplicht voor 14 bomen (inclusief de zes bomen te verplanten bomen).

---

Deel: ' Subsidie Stichting Vluchtelingenwerk in Soest '
Lees ook