expostbus51


Ministerie VenW
https://www.minvenw.nl

SUBSIDIE VOOR STUDIE ONDERGRONDS TRANSPORTSYSTEEM

Dit is een persbericht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

SUBSIDIE VOOR STUDIE NAAR ONDERGRONDS TRANSPORTSYSTEEM

ARNHEM-NIJMEGEN

Kan een ondergronds logistiek systeem een rol spelen in het transport van goederen in het gebied Arnhem-Nijmegen?
De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland gaat in samenwerking met onder andere de gemeenten Arnhem en Nijmegen, het knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN), de provincie Gelderland en de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij de mogelijkheden en haalbaarheid onderzoeken van zo.n Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) voor goederentransport in het KAN-gebied. Een OLS is een ondergrondse buis waarin goederen worden gedistribueerd met automatisch geleide voertuigen.

Mede namens haar collega-ministers van VROM en EZ verstrekt minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat een bijdrage van 50.000 gulden aan de haalbaarheidsstudie OLS-KAN. Dat is de helft van de totale onderzoekskosten.

De studie wordt in het voorjaar van 1999 afgerond. Onderzocht wordt of een OLS in deze regio mogelijk is, waarbij stedelijke distributie wordt gecombineerd met bestaande en te ontwikkelen overslagcentra en productiebedrijven, gelegen in de corridor
Wijchen-Nijmegen-Valburg-Arnhem-Zevenaar. Onder meer wordt de aansluiting op het MTC-Valburg onderzocht. Dit is een nog te ontwikkelen multimodaal knooppunt van wegtransport, spoor, binnenvaart en OLS.

In het kader van de beleidsontwikkeling voor ondergronds transport en buisleidingen heeft de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland zich aangemeld bij de Interdepartementale Projectorganisatie Ondergronds Transport (IPOT) voor een haalbaarheidsstudie. Ondergronds transport biedt de mogelijkheid om op termijn het goederentransport en de distributie binnen de KAN-regio op duurzame wijze tot stand te brengen.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Marian van den Akker, 070-3516088
Hans Scholten, 070-3516544

Deel: ' Subsidie studie ondergronds transportsysteem Arnhem-Nijmegen '
Lees ook