Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 26 februari 2003

SUBSIDIE UITGEREIKT AAN TWEE BUURTPREVENTIEPROJECTEN

Onlangs hebben de Buurtpreventieprojecten 'Huiseigenaren Coevering Centraal' en 'Coevering' subsidie ontvangen van de gemeente. Ook uw wijk kan hiervoor in aanmerking komen! Dien hiervoor zo snel mogelijk een verzoek in, want in mei worden de nieuwe subsidieverzoeken weer beoordeeld.

De volgende subsidieverzoeken zijn in de eerste ronde van 2003 gehonoreerd:

* Buurtpreventieproject 'Huiseigenaren Coevering Centraal'. Dit project kreeg een bedrag van EUR 600,- als bijdrage in de aanschaf van een laptop;

* Buurtpreventieproject 'Coevering'. Ook aan dit project is EUR 600,- toegekend als bijdrage in de aanschaf van computerapparatuur;

Naast deze aanvragen is er een aanvraag ontvangen voor het aanbrengen van verkeersveiligheidsbevorderende maatregelen in de Coevering en voor het aanbrengen van speelvoorzieningen in de wijk Bronzenwei. Deze aanvragen moeten nog uitgewerkt worden en zullen in de volgende ronde worden beoordeeld.

SUBSIDIE AANVRAGEN
Als u voor uw vereniging/organisatie/instelling in aanmerking wilt komen voor subsidie voor een bepaald project, kunt u daarvoor bij de gemeente een verzoek indienen. De projectvoorstellen moeten een beschrijving van de plannen en een raming van de kosten bevatten. De nieuwe aanmeldingsronde sluit op 1 mei aanstaande.

MEER INFORMATIE
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Mans van de afdeling Bestuurlijke Ondersteuning. Zij is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 2893879.
In het informatiecentrum aan de Hofstraat 4 is bovendien de folder 'Het Buurtpreventiefonds, ook u kunt er gebruik van maken' gratis af te halen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Subsidie uitgereikt aan twee buurtpreventieprojecten in Geldrop '
Lees ook