Senter

Persbericht Senter TIPP 6 september 2001

Nu NLG 90 miljoen beschikbaar voor ontwikkeling en herstructurering bedrijventerreinen

Sinds 5 september 2001 kunnen provincies projecten ter ontwikkeling of herstructurering van bedrijventerreinen indienen. In het kader van de tweede Tender investeringsprogramma's provincies (TIPP) is een subsidiebedrag van NLG 90 miljoen (EUR 40,84 miljoen) beschikbaar. In aanmerking voor subsidie komen o.a. het opnieuw inrichten van bestaand terrein, het vernieuwen van wegen, de sloop en bouw van bedrijfspanden, het benutten van braakliggend terrein en het verbeteren van voorzieningen komen in aanmerking voor subsidie. Elke provincie kan per tender maximaal NLG 15 mln (EUR 6,81 miljoen) toegewezen krijgen.

De eerste tender TIPP was erg succesvol. Vijf provincies (Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Limburg en Zeeland) ontvingen gezamenlijk een bedrag van NLG 75 miljoen (ca. EUR 34 miljoen). Er werden 33 projecten ingediend met een totaal investeringsvolume van ruim NLG 1 miljard. In totaal omvatten de programma's bij deze eerste tender 650 ha nieuw te ontwikkelen en 1.350 te herstructureren terreinen. Staatssecretaris Ybema stelt voor de TIPP tot 2003 in totaal NLG 300 miljoen (EUR 136,13 miljoen) beschikbaar.

De provincies die geld toegewezen hebben gekregen zijn momenteel druk bezig de subsidies te verdelen over de projecten. Deze moeten binnen 18 maanden vanaf nu van start gaan. Provincies kunnen eenmaal gehonoreerde projecten niet opnieuw indienen.

De tweede tender sluit 3 december 2001 om 12.00 uur 's middags. Begin 2002 brengt de Adviescommissie TIPP een onafhankelijk advies uit aan staatssecretaris Ybema over de rangschikking bij de tweede tender.

Meer informatie

Provinciale of gemeentelijke bestuurders en andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij de provincie. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Senter, dat de TIPP-regeling uitvoert voor het ministerie. De TIPP-projectadviseurs zijn bereikbaar onder telefoonnummer (070) 361 04 52. U vindt TIPP ook op www.senter.nl/tipp.

Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Senter voert overheidsbeleid uit op het terrein van technologie, energie, milieu, export en internationale samenwerking. Doelstelling hierbij is het duurzaam versterken van de positie van bedrijfsleven en kennisinstellingen in ons land.


Deel: ' Subsidie van 90 miljoen voor aanleg bedrijventerreinen '
Lees ook