Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 10 DECEMBER 1999

Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN heeft de Vlaamse regering 102,5 miljoen fr. cofinancieringsteun verleend aan het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie (VIGC) te Turnhout.

Het VIGC vzw werd op 24/9/1997 opgericht. De missie van het VIGC is de competitiviteit van de grafische bedrijven te verstevigen door hen te steunen bij innovatie. Innova- tieve bedrijven zorgen immers voor toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Dit geldt zeker en vast voor de wereld van de grafische communicatie, waarin Vlaanderen een sleutelrol speelt.

Het VIGC startte haar werking op 1/10/1998 en is geves- tigd in Turnhout, van oudsher een belangrijke concentra- tie van grafische bedrijven. Momenteel telt het VIGC reeds een 110-tal bedrijven en partners, waaronder Xei- kon, Artwork Systems, Barco Graphics, Agfa, Xerox, Oce, Clear View en Plantin.

Het VIGC heeft de ambitie een professioneel kenniscentrum voor grafische communicatie te worden. Het is gestructu- reerd in 5 dienstenunits: trendwatch, training, consul- ting, labo en incubatiecentrum. Het VIGC gelooft in het "campuseffect". Daarom zal het een incubatiecentrum voor grafische communicatie uitbouwen. De bedoeling is dat er modules ter beschikking worden gesteld voor startende en groeiende innovatieve bedrijven en dat er ruimte wordt vrijgemaakt voor de R&D-activiteiten van de partners van het VIGC.

De door de Vlaamse regering goedgekeurde cofinanciering brengt het totale investeringsbudget van het VIGC op 205 miljoen fr. De helft van dit bedrag komt van het Euro- pees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, (EFRO) waarop Turnhout als Doelstelling 2-gebied een beroep kan doen.

Van dit bedrag zal 165 miljoen fr. aangewend worden voor de huisvesting van het VIGC en haar incubatiecentrum in een deel van de vroegere Majoor-Blaironkazerne. De rest van het bedrag, 40 miljoen fr., gaat naar de uitbouw van een gesofistikeerd kleurlaboratorium, een opleidings- ruimte met multimedia-faciliteiten en het datacentre. In het datacentre komt het publishing-on-demand systeem van het VIGC. In de opleidingsruimte zal het VIGC vanaf vol- gend jaar topseminaries organiseren in samenwerking met het Amerikaanse Rochester Institute of Technology, een toonaangevende grafische universiteit.

Het VIGC wil op de campus een microklimaat scheppen waarin creativiteit, innovatie en kennisuitwisseling cen- traal staan. Ondernemingen die zich vestigen op de gra- fische campus zullen in direct contact staan met de diensten van het VIGC. De eerste modules zullen in gebruik worden genomen in maart van volgend jaar. Er is reeds interesse voor 85% van de te verhuren oppervlakte.

info : Marc De Roeck, woordvoerder van
minister Van Mechelen - tel. (02) 553 64 11 e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be

Deel: ' Subsidie Vlaams Innovatiecentrum Grafische Communicatie '




Lees ook