Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 25 MEI 1999

Subsidie voor 11-daagse Vlaanderen-Europa 2002

De Vlaamse regering verleent een subsidie van 15,9 mil- joen fr. aan de vzw 11-daagse Vlaanderen-Europa 2002. Dat heeft zij beslist op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE. De subsidie wordt verleend als tege- moetkoming in de organisatie van activiteiten in het kader van de 11-julivieringen, met name in de werkings- kosten, in de ondersteuning van gemeenten die plaatse- lijke activiteiten organiseren, en in de kosten verbonden aan de organisatie van de eigen manifestaties (voor- openingsmanifestatie, openingsmanifestatie, slotmanifes- tatie, dankmanifestatie, vooravond 11 juli en 5 regionale topevenementen).

Door de ondersteuning vanuit de vzw 11-daagse Vlaanderen- Europa 2002 aan de vele tientallen Vlaams-Europese mani- festaties tijdens de periode van de 11-daagse worden niet alleen tienduizenden bezoekers en deelnemers aan de mani- festatie uit binnen- en buitenland bereikt. Ook in de pers krijgt het 2002-project de nodige aandacht, via advertenties die vanuit het secretariaat van de 11-daagse worden gerealiseerd, maar ook via een veelvoud aan redac- tionele artikelen in Vlaamse, Waalse en soms buitenlandse pers over specifieke initiatieven of projecten. Ook wordt op radio en televisie redactioneel aandacht besteed aan het 11-daagse project in zijn geheel of enkele evenemen- ten in het bijzonder.

info : Jan Adriaensens, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 227 29 11 e-mail: persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be

Deel: ' Subsidie voor 11-daagse Vlaanderen-Europa 2002 '
Lees ook