Gemeente Groningen

22
MEI
18.44

Persbericht

80.000 Euro subsidie voor aangepaste woningen in Gravenburg 22-05-2002

Vier woningen in de wijk Gravenburg in Groningen worden tijdens de bouw geschikt gemaakt voor gezinnen met een gehandicapt gezinslid. Hiervoor is subsidie beschikbaar uit het Fonds Stimuleringsbijdrage Woningaanpassing Gehandicapten. Dit hebben B&W van Groningen vandaag besloten. Een subsidieaanvraag namens een aantal bewoners van inleunwoningen in het Hoornse Heem voor automatische deuren wees het college af omdat het niet voldeed aan de criteria. Verder heeft het college het eerste jaarverslag van de commissie die adviseert over besteding van het fonds, vastgesteld. Wethouder René Paas (zorgbeleid) roemde vooral de originaliteit en het vernieuwende en besparende karakter van de woningen in Gravenburg.

Gravenburg
De door Nijestee Vastgoed ingediende aanvraag is gehonoreerd met 80.000 euro. Een van de motieven hiervoor was, dat het tijdens de bouw geschikt maken van de woningen de gemeente minimaal 50.000 euro per woning bespaart. Daarnaast betreft het een origineel en vernieuwend idee door het tijdens de bouw toepassen van woonhuistechnologie (domotica), gericht op zorg en veiligheid.

Hoornse Heem
De andere aanvraag, ingediend door de Heymansstichting namens de bewoners van de inleunwoningen in het Hoornse Heem, betrof het aanbrengen van automatisch te openen deuren bij de oude hoofdingang. Kosten: 5.672,25 euro. Sinds de renovatie, waarbij de hoofdingang werd verplaatst, moeten de bewoners 200 meter verder lopen naar de nieuwe ingang. De bewoners van de inleunwoningen gebruiken veelal een rollator of een rolstoel. De aanvraag werd afgewezen omdat deze niet voldeed aan de criteria van originaliteit, vernieuwing en besparing.

Jaarverslag 2001
De adviescommissie Fonds Stimuleringsbijdrage Woningaanpassing Gehandicapten werd in maart 2001 geïnstalleerd. Het Fonds verstrekt subsidie voor onder meer het aanbrengen van voorzieningen tijdens de bouw waardoor latere aanpassingen niet nodig zijn. Voor het eerst brengt het Fonds nu een jaarverslag uit. De middelen van het fonds bedroegen bij de installatie 1,03 miljoen euro. Sindsdien werden vier aanvragen ingediend en beoordeeld. Op twee daarvan werd positief beslist: naast de vier woningen in Gravenburg betrof het het plaatsen van een personenlift in de Groenesteinflat in Groningen-Zuid. Uit het jaarverslag blijkt dat zich een aantal belemmeringen voordoet. De commissie wijst op het belang van onderzoek naar de aard, omvang en woonbehoefte van de groep gehandicapten. Verder worden genoemd: het belang van toezicht op bouwplannen met betrekking tot het aspect toegankelijkheid en de handhaving van het Bouwbesluit. De onafhankelijke adviescommissie Fonds Stimuleringsbijdrage Woningaanpassing Gehandicapten is door de Raad ingesteld in maart 2001 en wordt voorgezeten door voormalig wethouder K.W. Swaak.

Deel: ' Subsidie voor aangepaste woningen in Gravenburg Groningen '
Lees ook