Provincie Friesland

Persberichten

Provincie geeft Agrarische Jongeren Friesland subsidie voor project Ondernemerschap en bedrijfsontw.

Gedeputeerde Staten hebben 15.000,- subsidie verleend aan de Agrarische Jongeren Friesland (AJF). De AJF gebruikt het geld voor hun project Ondernemerschap en bedrijfsontwikkeling.

De AJF vertegenwoordigt jongeren tussen de 17 en 35 jaar op het Friese platteland. Op dit moment heeft de AJF 1500 leden die georganiseerd zijn in 44 afdelingen. Maandelijks organiseren de afdelingen cursussen, discussie-avonden en/of excursies. Centraal staat vaak een onderwerp dat verwant is aan de landbouw, maar ook onderwerpen gericht op de rol van het platteland komen aan de orde.

Het doel van het project Ondernemerschap en bedrijfsontwikkeling is het versterken van het ondernemerschap bij jonge agrarische ondernemers. De AJF werkt het project in drie fasen uit:

A. Startavonden voor besturen
In deze eerste fase worden de lokale besturen van de AJF geïnformeerd over de activiteiten rond het thema ondernemerschap. Deze fase is reeds van start gegaan en heeft inmiddels 86 procent van de bestuursleden bereikt.

B. Regionale informatie-avonden
Deze fase duurt van december 1999 tot april 2000. Tijdens de avonden worden sprekers uitgenodigd die de verschillende aspecten van het ondernemerschap zullen toelichten.

C. Thema-avonden
Tussen december 1999 en april 2000 organiseren ook 15 afdeling van de AJF elk een avond over het onderwerp ondernemerschap en bedrijfsontwikkeling. Er zal met name aandacht worden gegeven aan het feit dat niet alle jongeren in staat zullen zijn door middel van schaalvergroting van hun bedrijf te overleven.

Datum: 16 november 1999
Nummer: 205

Deel: ' Subsidie voor Agrarische Jongeren Friesland '
Lees ook