Provincie Noord-BrabantPersbericht


Vernieuwing verouderde bedrijventerreinenBijna 4 miljoen euro subsidie voor duurzame revitalisering bedrijventerrein Vijf Eiken in Oosterhout

Het project voor de duurzame vernieuwing van het bedrijventerrein Vijf Eiken in Oosterhout krijgt van de provincie Noord-Brabant een subsidie van bijna 4 miljoen (3.931.217) euro. Het bedrag werd vrijdag 24 januari door gedeputeerde Onno Hoes tijdens een werkbezoek aan het bedrijventerrein symbolisch overhandigd aan wethouder Yves de Boer. Het project van de gemeente Oosterhout, Vereniging Industrieel Contact Oosterhout en de regionale ontwikkelingsmaatschappij is bedoeld om het verouderde terrein een vernieuwende impuls te geven als het gaat om bedrijfsomgeving, milieu en bedrijvenprojecten. De provincie ontving eind vorig jaar ruim 6,8 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken voor de vernieuwing van bestaande en ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in Brabant. Gedeputeerde Staten hebben nog ruim 1 miljoen euro extra toegevoegd aan de subsidie uit Den Haag. Het overgrote deel van de subsidie gaat naar projecten in West-Brabant.
De rijksbijdrage is afkomstig uit het Tender Investeringsprogramma Provincies (TIPP). De provincie heeft voor dit programma in september 2002 een investeringsprogramma 'Ruimte maken voor kwaliteit' ingediend. In totaal dienden negen provincies een dergelijk programma in.
Enopgave voor BrabantHerstructurering en revitalisering van bestaande verouderde bedrijventerreinen is een van de speerpunten in het sociaal-economische beleid van de provincie Noord-Brabant. Verantwoordelijk gedeputeerde Hoes: 'Brabant staat voor een enorme opgave. De herstructureringsopgave waarvoor Brabant zich gesteld ziet, is omvangrijk: Eenderde van de Brabantse bedrijventerreinen, 160 bedrijventerreinen met een gezamenlijke oppervlakte van 5.408 hectare, is geheel of gedeeltelijk verouderd. In samenwerking met publieke en private partijen willen het proces stimuleren, ondersteunen en bijdragen aan de realisatie van de herstructurering van Brabantse bedrijventerreinen, met als doel de kwaliteit van deze terreinen te vergroten en te waarborgen zodat de veroudering in de toekomst niet meer plaatsvindt. Bovendien is er in Brabant een grote behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen. Met onze inspanningen willen we het vestigingsklimaat in Brabant optimaliseren.

Deel: ' Subsidie voor de Vijf Eiken in Brabant '
Lees ook