Gemeente Tilburg


logo

31-8-99

College geeft subsidie aan Foyer de Jeunesse

De gemeente Tilburg stelt op jaarbasis een subsidie beschikbaar van maximaal Fl. 80.500,- voor begeleidingskosten in Foyer de Jeunesse.

Foyer de Jeunesse, naar internationaal voorbeeld, is een woonvoorziening voor jongeren die als zij thuis blijven wonen of zelfstandig gaan wonen een verhoogd risico lopen om in de problemen te geraken. Jongeren die dreigen in een neerwaartse spiraal te komen, kunnen in de foyer onder begeleiding aan hun zelfstandigheid werken. Na een verblijf in de foyer moet een jongere in staat zijn om maatschappelijk volledig zelfstandig te functioneren. Het verblijf is tijdelijk en kan variëren van tenminste zes maanden tot maximaal twee jaar.
Op dit moment wordt er gezocht naar geschikte huisvesting. Mogelijk at de Tilburgse Foyer de Jeunesse nog dit najaar van start kan gaan.

Foyer de Jeunesse in Tilburg is een samenwerkingsverband van de Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen en de Stichting Kompaan. Foyer de Jeunesse kan aan 14 jongeren onderdak bieden. De jongeren betalen de huur uit eigen budget.
Zowel Kompaan als de gemeente nemen een deel van de begeleidingskosten voor hun rekening. De gemeente betaalt voor 10 jongeren de begeleidingskosten uit gelden van het actieplan Jeugd en Veiligheid van het Grote-stedenbeleid Deze subsidie is bedoeld voor jonge alleenstaande asielzoekers en jongeren die enigszins in vergelijkbare posities zitten. Kompaan zal uit reguliere budgetten jeugdhulpverlening de begeleiding financieren voor 4 jongeren die via Bureau Jeugdzorg Midden-Brabant worden aangemeld.

Doelgroepen
Alleenstaande jonge asielzoekers worden als doelgroep gezien omdat ze op 18-jarige leeftijd met een persoonsgebonden budget voor zichzelf moeten zorgen totdat er een definitieve uitspraak op hun asielverzoek is gedaan. Vaak hebben zij zich nog niet de inzichten en vaardigheden eigen gemaakt om zelfstandig in de maatschappij te functioneren. Naast deze groep opent de Foyer ook haar deuren voor jongeren in een vergelijkbare positie die bijvoorbeeld pas een verblijfsvergunning hebben gekregen en voor jongeren die vanuit de hulpverlening komen. Voor deze jongeren kan Foyer de Jeunesse een tussenstap naar zelfstandigheid betekenen.

Deel: ' Subsidie voor Foyer de Jeunesse Tilburg '
Lees ook