Provincie Limburg

Subsidie voor grensoverschrijdende kwaliteitsgarantie

In het kader van Europese Interreg IIIA-programma

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een subsidie van 402.550,- voor het Interreg IIIa project "grensoverschrijdende kwaliteitsgarantie bij levens- en voedermiddelenproducenten". Het doel van het project is het opzetten van een kwaliteitssysteem (HACCP) bij tenminste tien bedrijven. Het totale project kost ruim 800.000,-. Het Ministerie van Economische Zaken steunt het project met een bijdrage van 120.765,-.

Het project van de Euregio Rijn-Maas-Noord sluit aan bij een soortgelijk project van de Euregio Rijn-Waal en de universiteit Bonn. 28-6-2002 13:31

Deel: ' Subsidie voor grensoverschrijdende kwaliteitsgarantie in Limburg '
Lees ook