Provincie Limburg

Subsidie voor grensoverschrijdende natuur

Gedeputeerde Staten stellen 8.100,- ter beschikking voor de Actie Groene Band, een grensoverschrijdend project waarbij de bestaande bos- en natuurgebieden worden geïnventariseerd. Hiermee kunnen de bestaande projectplannen en ideeën die grensoverschrijdend zijn worden uitgevoerd. Daarnaast stemmen Gedeputeerde Staten ermee in dat aan het project ruim 100.000,- aan EU middelen wordt bijgedragen.

'Actie Groene Band Natuur zonder grenzen in Europa' De 'Actie Groene Band Natuur zonder grenzen in Europa' is ontstaan uit een behoefte die bij de Provincie Limburg bestaat om inzicht te hebben in grensoverschrijdende natuurprojecten, in uitvoering of in voorbereiding. De inventarisatie heeft betrekking op aanleg, inrichting, beheer en/of onderzoek van bos of landschapselementen aan weerszijden van de grens. Het gaat om een strook van 50 km breedte van Enschede tot Aken. Op initiatief van de Vereniging Natuurmonumenten en haar Duitse zusterorganisatie Naturschutzbund Deutschland (NaBu) is een Interreg III A project opgesteld dat deze inventarisatie van natuurprojecten uitvoert.

In het kader van dit Interreg-project worden naast een passend GIS-kaartensysteem, een databank van bestaande planningen, werkstructuren, bevoegdheden en relevante organisaties gerealiseerd. 5-6-2002 11:05

Zoekwoorden:

Deel: ' Subsidie voor grensoverschrijdende natuur '
Lees ook