Provincie Groningen


Groningen, 22 juni 1999 Persbericht nr. 149

ƒ 26.000,-- toegekend voor "Groninger taal en cultuur activiteiten"

Vandaag heeft het college besloten voor de Groningana-regeling tien subsidie-aanvragen van de veertien te honoreren. Dit is besloten op basis van de adviezen van het Bureau Groninger Taal en Cultuur en het Groninger Adviescommissie Cultuur. De subsidies zijn toegekend aan: Stichting 400 jaar Veenkoloniën (ƒ 2.500,-), Uitgeverij Profiel (2 x ƒ 2.500,-), Stichting Geschiedschrijving Old Ampt (ƒ 2.500,-), Stichting Unite (ƒ2.500,-), Uitgeverij Passage (ƒ 2.500,-), Stichting Oude Groninger Kerken (ƒ2.500,-), Vereniging Stad en Lande (ƒ 2.500,-), Kappen & Klat (ƒ 4.500,-), Gemeente Pekela (ƒ1.500,-).
De Groningana-regeling is bedoeld voor publicaties en activiteiten die een duidelijke relatie hebben met de Groniger taal en cultuur.

Stichting 400 jaar Veenkoloniën

De subsidie is bestemd voor het boek "De veenkoloniën - verscholen bekoring in en rond de Pekela's". Deze publicatie verschijnt in het kader van de viering van het feit, dat het in 1999 400 jaar geleden, is dat men is begonnen met de ontginning van de Bourtanger Moor. De oprichting van de eerst veencompagnie vond plaats in het gebied van de tegenwoordige Pekela's. Het college waardeert de doelstelling van de stichting om de cultuurhistorische identiteit van deze streek te onderzoeken en het bijzondere karakter uit te lichten.

Uitgeverij Profiel

Uitgeverij Profiel ontvangt de subsidie voor het boek "Schoolmeesters in de Ommelanden". Dit boek moet een beeld gaan geven over het onderwijs in de provincie Groningen in de periode 1500-1795. GS vinden dat dit boek een interessante bijdrage is aan een deel van de Groninger geschiedenis waar geen overzichtswerk van voorhanden is. Deze uitgave is een zinvol complement op de historiografie van deze regio.

Uitgeverij Profiel

Uitgeverij Profiel ontvangt ook subsidie voor het boek "Bibliografie Jan Boer". Sinds 1996 brengt Derwin Scholten het werk en leven van de Groningse dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983) in kaart. Door het maken van een literatuurstudie, het houden van interviews met familie, vrienden en deskundigen verzamelt de heer Scholten informatie voor een uit te brengen biografie. De biografische gegevens zullen worden gecombineerd met de literaire nalatenschap van Jan Boer. Door deze combinatie is het college van mening, dat het boek een waardevol overzicht geeft over de persoon en het werk van Jan Boer.

Stichting Geschiedschrijving Old Ampt

De subsidie die is toegekend aan de Stichting Geschiedschrijving Old Ampt, is bedoeld als financiële ondersteuning voor de publicatie van een reeks uitgaven in katernvorm onder de titel "Een reeks met toekomst" Het betreft een toegankelijk geschreven en op recente onderzoeksgevens gebaseerd overzichtswerk van de geschiedenis van het Oldambt en de gebieden die in heden en verleden met haar verbonden zijn geweest. GS waarderen de professionele aanpak van de aanvrager en staat achter de doelstelling van de stichting om de geschiedenis van het gebied toegankelijk te maken voor een breder publiek.

Stichting Unite

De subsidie is bedoeld voor het boek "100 jaar Groninger bestuurders". Dit boek geeft een beschrijving van de geschiedenis van de FNV in de stad Groningen. Het boek zal tevens de invloed van de stad en de provincie op de landelijke sociaal-economische ontwikkelingen bespreken. GS zien deze publicatie als een aanvulling op de reeds bestaande publicaties die er zijn op het gebied van de sociaal-economische geschiedenis en vakbondgeschiedenis. Ook vinden zij de publicatie een brug tussen de lokale en regionale geschiedenis met de landelijke vakbondsgeschiedenis.

Uitgeverij Passage

Uitgeverij Passage zal de radiocolumns op Radio Noord van de Groningse schrijver Matthijs Deen gaan publiceren. Groningse situaties worden beschreven, naast alledaagse beslommeringen. Actuele kwesties worden besproken, maar ook algemeen menselijke perikelen. GS zien de relatie met Groninger taal en cultuur in brede zin door het "Groninger" decor dat Deen regelmatig kiest.

Stichting Oude Groninger Kerken

De stichting ontvangt subsidie voor het boek "Fabula" van de schrijver Albert Schaalma.

Met vorige uitgaven van de Stichting Oude Groninger Kerken heeft de stichting aangetoond, dat het historisch erfgoed ook hedendaagse schrijvers en beeldende kunstenaars inspireert. Het werk van de stichting is daarbij onder de aandacht gebracht bij een breder publiek, dat geïnteresseerd is in kunt en cultuur in de provincie en daarbuiten.

Vereniging Stad en Lande

De Vereniging Stad en Lande ontvangt subsidie voor het jubileumnummer van het cultureel-historisch tijdschrift Stad en Lande. De bijdragen zullen gedeeltelijk in het Gronings verschijnen, een experimenteel novum voor Stad en Lande. Het college vindt het een loffelijk streven van Stad en Lande een jubileumnummer uit te geven en wil hier graag aan meefinancieren.

Kappen & Klat

Het duo Kappen & Klat ontvangt subsidie voor de CD "Kappen & Klat en Jan Siebo Uffen". Op de CD wisselen gesproken tekst en liedjes elkaar af, waarbij de dichtkunst van Jan Siebo Uffen centraal staat. De subsidie is toegekend omdat het (zeker in combinatie met optredens die gegeven zijn) een zeer publieksgericht initiatief is en omdat zowel de dichtkunst als de zang een professioneel karakter heeft.

Provinciale schriefwedstried

De gemeente Pekela ontvangt een bijdrage voor het organiseren van de provinciale schriefwedstried, een wedstrijd gericht op Groningstalig werk van beginnende auteurs. Tijdens de feestelijke uitreiking zal een publicatie uitgereikt worden met de winnende bijdragen van alle deelnemende gemeenten. De provincie kent bijdrage toe omdat zij het stimulerende karakter van de wedstrijd om mensen aan te zetten tot het schrijven van de eigen streektaal, erg belangrijk vindt.Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Bestuurscontacten, provincie Groningen, Agnes Delstra (050) 316 43 24.

Deel: ' Subsidie voor "Groninger taal en cultuur activiteiten" '
Lees ook