Provincie Groningen


Groningen, 12 mei 1999 Persbericht nr. 107

GS geven subsidie aan barokorkest en amateurtheater

Het college van GS heeft besloten een subsidie van ƒ 5000,-- en een subsidie van ƒ 9000,-- te verlenen aan respectievelijk het barokorkest Collegium Musicum Groningen en aan het Gronings Centrum voor het Amateurtheater.

Het college heeft dit besloten op basis van het advies van de Groninger Adviescommissie Cultuur (GAC). De subsidie voor het barokorkest Collegium Musicum Groningen is bedoeld voor een concertserie in de stad Groningen. Werken van onder meer Bach en Händel zullen dit jaar op het programma staan. GS vinden dat het Collegium Musicum Groningen subsidie verdient, omdat het Collegium zich als orkest een vaste plaats in het Groninger cultuuraanbod heeft verworven en veel betekent voor de begeleiding van de betere amateurkoren in het noorden. De subsidie voor het Gronings Centrum voor het Amateurtheater is bedoeld om deelnemende verenigingen aan de Eenakterfestivals en het Finale Theater Festival professioneel te ondersteunen door middel van regiebegeleiding. GS vinden dat het aanbieden van regiebegeleiding of raamregie een waardevol instrument is om te werken aan kwaliteitsverbetering van amateurtoneel.

Collegium Musicum Groningen

In totaal zal het Collegium Musicum Groningen zeven concerten geven in de stad. Deze concertserie is tot stand gekomen in overleg en gedeeltelijk in samenwerking met de Stichting Musicao Antiqua Nova. Afgelopen jaren heeft het Collegium bewezen een goed en gevarieerd programma te kunnen bieden, waarbij het de eigen orkestuitvoeringen combineert met aanvullend aanbod op het gebied van de barok en bovendien zorg draagt voor afstemming met andere organisaties die in hetzelfde segment actief zijn.

De provincie subsidieert de vier grotere producties, omdat hiervoor belangstelling wordt verwacht van buiten de stad Groningen en omdat er sprake is van een aanvulling op het bestaande aanbod. Het betreft de Mattheus Passion, het openingsconcert 1999/2000 Romeo en Julia, de uitvoering van Handels Oratorium Samson met het Roder Jongenskoor en Bachs Kunst der Fuge.

Gronings Centrum voor Amateurtheater

In mei vinden er in diverse gemeenten en regio's zogenaamde Eenakterfestivals plaats. De Eenakterfestivals zijn voor veel amatuertheatergroepen vaak een goede gelegenheid om naast hun gebruikelijke repertoire, op zoek te gaan naar andere vormen van toneel- en theatermaken en op die manier uitdagingen aan te gaan. De meest interessante eenakters worden gepresenteerd op 11 en 12 juni a.s. tijdens het Finale Theater Festival in het Prinsentheater in Groningen. De subsidie van de provincie is bedoeld, om de deelnemers aan deze festivals ondersteuning te bieden in de vorm van regiebegeleiding of raamregie. Dit zijn korte deskundige injecties met de bedoeling amateurs duidelijk te maken wat er - naast datgene wat ze al doen - nog allemaal mogelijk is en om ze te stimuleren vervolgens zelf aan kwaliteitsverbetering te werken. Uit ervaringen van voorgaande jaren blijkt dat er daadwerkelijk resultaat merkbaar is.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

Deel: ' Subsidie voor Gronings barokorkest en amateurtheater '
Lees ook