Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 46
Datum: 04-03-03

subsidie voor ICT-initiatief voor zorginstellingen

De Stichting Communicatienetwerk Gerrit wil de electronische communicatie tussen Friese zorginstellingen uitbreiden en professionaliseren. Het wil voor meer zorginstellingen een communicatiefunctie vervullen en een breder ICT-dienstenpakket aanbieden. De provincie Fryslân ondersteunt het initiatief met een subsidie van E140.000,-

De Stichting Gerrit houdt zich nu al bezig met berichtenuitwisseling tussen ziekenhuizen, apothekers en huisartsen. Gerrit wil dit graag verbreden, zodat ook voor dokterswacht, regionale indicatieorganen e.d. gegevens kunnen worden uitgewisseld. Gerrit gaat samen met alle zorgpartners een beleids- en actieplan voor ICT opstellen. Ze gaat de uitvoering bewaken en ondersteunen en een infrastructuur opzetten waardoor geautoriseerde partners op een veilige manier informatie kunnen uitwisselen.

De provincie Fryslân vindt het initiatief een stimulans voor het gebruik van ICT in de zorgsector en verwacht dat het initiatief een professionele impuls zal geven aan de totale zorg in Fryslân. Het initiatief sluit aan bij de tendens in Fryslân om ketens van zorginstellingen te vormen als antwoord op het streven van de provincie naar vraaggestuurde zorg. Uit contacten met de zorginstellingen is gebleken dat er een grote behoefte is aan een digitaal netwerkstructuur voor de uitwisseling van informatie en patiëntengegevens


---- --

Deel: ' Subsidie voor ICT-initiatief voor Friese zorginstellingen '
Lees ook