Provincie Zuid-Holland


21-09-1999

Subsidie voor inbouw vuilwatertank op pleziervaartuigen


Booteigenaren kunnen een bijdrage van fl. 300,- krijgen voor de inbouw van een vuilwatertank. De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en de waterbeheerders stellen deze subsidie beschikbaar. Sanitair afvalwater wordt door booteigenaren vaak rechtstreeks in plassen, meren en bij aanlegplaatsen geloosd. Vooral bij warm weer levert dit een aanzienlijke vervuiling op. Met de subsidie hopen de provincies en de waterbeheerders deze vervuiling te verminderen. Booteigenaren met een vaste ligplaats in de Noord- of Zuid-Hollandse wateren komen voor de subsidie in aanmerking. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Het oppervlaktewater in Noord- en Zuid-Holland bevat te hoge concentraties fosfaat en stikstof. Hierdoor raakt het natuurlijk evenwicht in het water ontregeld. In de zomer leidt dat tot te veel algen in het water, waardoor zwemmen en andere watersporten onprettig of zelfs onhygiënisch worden. De waterbeheerders zijn verantwoordelijk voor het schoon houden van het oppervlaktewater. Zij hebben met watervervuilers, zoals de industrie en de landbouw, afspraken gemaakt om de vervuiling te verminderen. De bijdrage van de pleziervaart aan de vervuiling is niet zo groot als bijvoorbeeld de vermesting door de landbouw. Maar doordat de vuilwaterlozing vooral in het warme vaarseizoen plaats vindt, is het effect groot.

Watersporters hebben zelf ook belang bij schoon en gezond water. Zij kunnen de lozing van sanitair afvalwater voorkomen door het inbouwen van een vuilwatertank. Het afvalwater kan ingeleverd worden bij een vuilwaterinzamelstation in de haven. Er is al een aantal jachthavens in Noord- en Zuid-Holland met een vuilwaterinzamelstation, daar komen er volgend jaar ongeveer 50 bij. In heel Nederland worden ongeveer 200 vuilwaterstations geïnstalleerd.

Voor geïnteresseerden zijn vanaf medio oktober een folder en een aanmeldingsformulier verkrijgbaar bij de meeste jachthavens in beide provincies. De folder en het aanmeldingsformulier kunnen ook worden opgevraagd bij:

- Helpdesk Recreatietoervaart: 06 51 22 58 56
- Provincie Noord-Holland: 023 514 32 21 (M. van Hezewijk / H. Overbeek)

- Provincie Zuid-Holland: 070 441 66 44 (J. de Ridder)

Deel: ' Subsidie voor inbouw vuilwatertank op pleziervaartuigen '
Lees ook