Provincie FrieslandPERSBERICHT

Nummer: 128 JA
Datum: 11 mei 2004

Subsidie voor instapbanen jongeren

Gedeputeerde Staten reserveren een budget van E 66.000 voor het project "Instapbanen voor jongeren" van het Centrum voor Werk en Inkomen Noord-Nederland (CWI). Dit project beoogt door middel van een loonkostensubsidie 400 jongeren naar voren te schuiven bij de invulling van vacatures in Fryslân en zodanig een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Om de activiteiten van start te kunnen laten gaan op het moment dat een nieuwe lichting jongeren de scholen verlaten, heeft Gedeputeerde Staten alvast een budget gereserveerd dat nodig is voor de kosten van projectmanagement voor dit project. Hiermee effent de provincie de weg voor Friese gemeenten die willen participeren in dit project. Gemeenten kunnen participeren in dit project door een vaste loonkostensubsidie beschikbaar te stellen voor een aantal jongeren uit de betreffende gemeenten.

Het project richt zich op jongeren tot 28 jaar met een startkwalificatie (jongeren met een opleiding op tenminste MBO niveau 2) of een havo/vwo diploma) die zullen worden geplaatst op reguliere vacatures. Dit project is een aanvulling op andere projecten gericht op de bestrijding van jeugdwerkloosheid, zoals het MKB-leerbanenproject, het JOP-project van VNO-NCW en projecten van gemeenten in het kader van de Sluitende Aanpak. Met het project "Instapbanen voor jongeren" erbij vormen deze initiatieven een "totaal"-pakket aan instrumenten, in de zin dat alle jongeren een aanbod kan worden gedaan (met of zonder opleiding op startkwalificatie-niveau) en de werkgevers een ruime keuze hebben aan typen arbeidsrelatie (stage, leer-werkplaats, gesubsidieerde baan, reguliere baan). Naast het project "Instapbanen voor jongeren" speelt het CWI ook een rol in veel van de andere projecten ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid, waardoor het voor werkgevers overzichtelijk blijft.

Het project zal mogelijk Noordelijk worden ingezet, afhankelijk van bijdragen van de provincies Groningen en Drenthe. Met de bijdrage van Provincie Fryslân, staat het project open voor deelname door Friese gemeenten.

_________________________________________________________________________Meer informatie over dit persbericht is verkrijgbaar bij Communicatie en Externe Betrekkingen van de provincie Fryslân, tel. nr. 058 - 292 5735. Dit persbericht is ook te vinden via internet, www.fryslan.nl.


---- --

Deel: ' Subsidie voor instapbanen jongeren '
Lees ook